GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chuyển đổi số sang văn bản trong Excel

 
Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi các con số thành văn bản trong Excel. Tôi sẽ phác thảo 2 bước cần thiết để thực hiện việc này.

Chuyển đổi số thành văn bản

Bước đầu tiên là thông qua một hàm gọi là text () . Giả sử chúng ta có một cột số, xem bên dưới. Chúng tôi muốn chuyển đổi chúng sang văn bản.
 
chuyen-doi-so-sang-van-ban-trong-excel
 
Chúng ta có thể sử dụng một hàm gọi là text. Đi tới ô B2 và chèn một hàm và tìm hàm TEXT.
 
Phần đầu tiên của hàm là tham chiếu đến ô chúng ta muốn chuyển đổi.
 
Phần thứ hai là định dạng của ô.
 
Xem ảnh chụp màn hình dưới đây. Trong cột B là công thức thực tế. Cột C chỉ hiển thị công thức trong cột B.
 
chuyen-doi-so-sang-van-ban
Vì vậy, đối với người đầu tiên, chúng tôi sử dụng công thức: = TEXT (A2, "0.00")
 
Điều này làm là lấy giá trị trong A2 là 33 và chuyển nó sang văn bản trông giống như 0.00. Vì vậy, mặt nạ đó nói rằng nó phải có hai dấu thập phân sau khi số, do đó, kết quả của chúng tôi là 33,00.
 
Bạn có thể thấy như thế nào trong hàng 3 và 4 tôi sử dụng định dạng khác nhau và bạn sẽ có được phong cách khác nhau của kết quả.
 
Bước thứ hai để chuyển đổi số cho văn bản là thông qua Paste Special.
 
Bây giờ bạn đã có kết quả, chúng vẫn là một công thức. Để chuyển đổi văn bản hoàn toàn, bạn cần phải tinh chỉnh cột B và nhấp vào Chỉnh sửa-Sao chép. Sau đó đi tới Dán - Đặc biệt trên cùng một cột B.
 
Nó sẽ mang lại cho một thuật sĩ với một vài lựa chọn. Nhấp vào Giá trị.
 
chuyen-doi-so
 
Sau đó nhấn OK. Sau đó, kết quả của bạn bây giờ sẽ được văn bản trong cột B.
 
numbers_to_text3.png
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn