GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chuyển nhượng các khoản phải thu là gì?

 
Theo một phân công các khoản phải thu, người cho vay đồng ý chuyển tiền cho người đi vay để đổi lấy người mượn gán một số khoản phải thu cho người cho vay. Nếu người vay không trả nợ, bên cho vay có quyền thu các khoản phải thu được chỉ định. Các khoản phải thu không thực sự được bán cho người cho vay.
 
Số tiền cho vay thường là một tỷ lệ phần trăm các khoản phải thu chưa thanh toán trong các tài khoản được giao cho người cho vay. Các điều khoản chính xác có thể khác nhau - ví dụ như, bên cho vay có thể yêu cầu tất cả các khoản phải thu được giao cho nó. Theo cách sắp xếp này, người đi vay trả lãi cho khoản vay, cũng như phí dịch vụ. Về bản chất, các khoản phải thu được chỉ định sẽ là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Người đi vay có thể lựa chọn phân loại riêng khoản phải thu được giao trong tài khoản tài sản khác, để làm rõ mức độ thỏa thuận với người cho vay.
 
Loại hình tài trợ này là tốn kém, và do đó chỉ được xem xét bởi các đơn vị mà không có được các hình thức tài trợ ít tốn kém hơn. Nó thường được sử dụng khi một công ty không đủ vốn hoặc đang tăng nhanh, và do đó không có đủ tiền mặt để tài trợ cho hoạt động của công ty.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Thông tin bất đối xứng là gì?

 
Thông tin bất đối xứng xảy ra khi một bên tham gia giao dịch có nhiều thông tin hơn về giao dịch hơn bên kia. Tình trạng này thường xảy ra khi người bán hàng biết nhiều hơn về hàng hoá hơn người mua. Sự khác biệt của loại hình này phát sinh trong những tình huống mà rất khó để có được thông tin. Dưới đây là một số ví dụ:
 
Người bán nhà có thể biết về các vấn đề về cấu trúc mà người mua có thể không nhận ra trong nhiều năm. Do sự mất cân bằng thông tin này, người bán có thể yêu cầu một mức giá cao hơn người mua sẽ đồng ý nếu người mua có quyền truy cập vào cùng một thông tin.
 
Người mượn biết thêm về khả năng trả nợ của mình hơn người cho vay. Vì thông tin rõ ràng trong mối quan hệ này không rõ ràng nên người cho vay cố gắng thu thập thêm thông tin về người đi vay, có thể thông qua kiểm toán hoặc các loại sự cẩn trọng khác . Nếu người cho vay vẫn cảm thấy rằng nó đang hoạt động bất lợi, nó có thể tính lãi suất cao bất thường để bù đắp cho chính mình cho những nguy cơ không biết một số tiền đủ về người đi vay.
 
Một luật sư nghe rằng một công ty nổi bật sắp sửa phải chịu sự điều tra của chính phủ. Kể từ khi anh ta học về điều tra trước công chúng, có sự không đối xứng về mức độ thông tin do luật sư và công chúng nắm giữ. Ông có thể tận dụng tình hình này bằng việc bán cổ phiếu ngắn của công ty, với kỳ vọng rằng giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ giảm trong tương lai gần.
 
Từ quan điểm kinh tế, thông tin bất cân xứng được phổ biến rộng rãi và tạo cơ sở cho nhiều giao dịch. Ví dụ, một luật sư hình sự là một chuyên gia trong việc giảm các câu của khách hàng của mình, đó là thông tin mà khách hàng không có. Do đó, luật sư có thể tận dụng sự mất cân bằng này bằng cách thu phí cao cho khách hàng. Khái niệm tương tự áp dụng cho bất kỳ nhân viên tri thức, bao gồm bác sĩ, kế toán, chuyên gia thuế, v.v.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn