GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cổ tức là gì?

 
Trong kế toán, cổ tức thường đề cập đến các cổ tức bằng tiền mặt mà một công ty trả tiền để nó cổ đông (hoặc cổ đông).
 
Cổ tức thường được trả hàng quý, nhưng có thể được trả vào những thời điểm khác. Đối với cổ tức được thanh toán, hội đồng quản trị của công ty giám đốc chính thức phải phê chuẩn / công bố cổ tức.
 
Do đó, Hội đồng quản trị có thể quyết định rằng cổ tức sẽ không được công bố. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng cổ tức bố và chi trả bởi một công ty là không một chi phí của công ty. Thay vào đó, cổ tức là một phân phối thu nhập của công ty. Điều này giải thích tại sao luật tiểu bang có thể yêu cầu công ty phải có một sự cân bằng tín dụng lợi nhuận để lại trước khi tuyên bố và chi trả cổ tức.
 
Thực tế mà nói, các công ty cũng phải có đủ tiền mặt có sẵn để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của nó. Trong khi tất cả các công ty có cổ phiếu phổ thông , một số tập đoàn cũng sẽ có cổ phiếu ưu đãi .
 
Trong tình hình đó các cổ đông ưu đãi cổ tức phải nhận được trước khi các cổ đông thường. Khi ban giám đốc tuyên bố chia cổ tức, nó sẽ cho kết quả trong một thẻ ghi nợ để lợi nhuận để lại và tín dụng cho một trách nhiệm như Cổ tức phải trả. Khi các công ty trả cổ tức, cổ tức phải trả sẽ được ghi nợ và tiền mặt sẽ được ghi. Kể từ khi giữ lại khoản thu nhập là một thành phần của vốn chủ sở hữu cổ đông , việc kê khai và chi trả cổ tức giảm của tập đoàn tài sản và các cổ đông của vốn chủ sở hữu.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn