GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả công việc của nhân viên kế toán bán hàng phải làm thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay - Chi tiết về nhân viên thu ngân và bán hàng

Hàng ngày kế toán bán hàng phải:

+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.

+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

+ Theo dõi, tính chiết khấu cho Khách hàng 

+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

+ Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

mô tả công việc của nhân viên kế toán bán hàng

Công việc cuối ngày của nhân viên kế toán bán hàng:

+ Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày

+ Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Trên đây là những công việc mô tả, còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp

Dưới đây Kế Toán Minh Việt mô tả công việc của nhân viên kế toán bán hàng như sau:

 • Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.
 • Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho phòng kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.
 • Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
 • Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.
 • Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập tờ khai hàng hóa mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT.
 • Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.
 • Lên kế hoạch thu hồi công nợ và liên hệ với khách hàng.
 • Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý.
 • Hàng tháng,quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
 • Sắp xếp,bảo quản và lưu trữ  hóa đơn tài chính.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn