GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn đăng ký phương pháp khấu trừ thuế gtgt 2017 - 2018 và điều kiện đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

I/ Đối với doanh nghiệp mới thành lập :

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế gtgt 2017 - 2018

ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ hay tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp trên doanh thu năm 2016 là quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Thông tư số 119/2014/TT-TCT quy định doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ/ năm được phép đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.

hướng dẫn đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

Công ty muốn đặt in hóa đơn GTGT phải đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ. Sau đây KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn doanh nghiệp/ công ty mới thành lập cách thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.

Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập có đầu tư mua sắm tài sản cố định thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt mức đầu tư trên hay dưới 01 tỷ đồng như trước hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, là đã đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Mời bạn xem thêm:

>> công văn xin chậm thanh toán

>> điều kiện hưởng lương hưu

>> mẫu bảng công nợ khách hàng

Tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm "Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ."

Doanh nghiệp được áp dụng ổn định phương pháp tính thuế này trong 02 năm liên tục tiếp theo tính từ năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập.

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế.

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ là cơ quan quản lý thuế trực tiếp

- Doanh nghiệp trong nước nộp tại chi cục thuế quận/ huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nộp tại Cục thuế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 2. Hồ sơ thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ

- 03 bản thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 06/GTGT).

- Các tài liệu khác để chứng minh doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng sau

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

+ Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Thời điểm nộp hồ sơ

- Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty.

4. Thời gian chờ trờ lời của cơ quan quản lý thuế trực tiếp: 05 ngày làm việc.

KẾT LUẬN

a. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN mới thành lập:

Tham khảo: (Công văn 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015)

"Căn cứ các quy định nêu trên và để thống nhất xử lý các vướng mắc đối với trường hợp NNT mới thành lập trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các năm sau năm 2014. Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2014 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2014 và 2015. Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các năm tiếp theo sau năm 2014."

II/ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế gtgt 2017 - 2018

ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP ĐÃ CÓ PHÁT SINH ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ,  TRỰC TIẾP THỦ TỤC  PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 2016 theo hình thức khấu trừ hay tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp trên doanh thu năm 2016 là quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Thông tư số 119/2014/TT-TCT quy định doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ/ năm được phép đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ.

Công ty muốn đặt in hóa đơn GTGT phải đăng ký phương pháp tính thuế GTGTtheo hình thức khấu trừ. Sau đây KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn doanh nghiệp đang hoạt động cách thông báo phương pháp tính thuế GTGTtheo hình thức khấu trừ.

Tại khoản 3 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, theo đó:

Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ

    Trong trường hợp này, Doanh nghiệp các bạn sẽ phải chuyển sang tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Nếu muốn được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp các bạn sẽ phải làm thông báo phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC và nộp cho cơ quan thuếchậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ > 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

 b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

 c) Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

- Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Lưu ý:

- Những DN có doanh thu < 1 tỷ phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

- Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 119 thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

- Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ  thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế . Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.

Ví dụ: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam xác định doanh thu như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Nếu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Nam tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong hai năm 2015, 2016.

 

KẾT LUẬN

b. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT của DN đang hoạt động:

(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)

- Chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

VD: DN bạn thành lập tháng 4/2016 đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan thuế đồng ý cho kê khai theo pp khấu trừ.

- Nhưng Cuối năm các bạn phải xác định lại nhé cụ thể như sau:

- Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 8 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

+ Nếu > 1 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, (Không cần phải nộp lại mẫu 06/GTGT vì đủ điều kiện).

+ Nếu < 1 tỷ đồng thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp, như vậy trường hợp này các bạn phải nộp lại Mẫu 06/GTGT (Chậm nhất là ngày 20/12/2016)

 (Theo điều 12 Thông tư 219)

Đọc thêm bài viết hay:

KẾ TOÁN MINH VIỆT XIN CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN TỐT

điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ; mẫu 06/gtgt 2017 ; nộp mẫu 06/gtgt qua mạng được không ; mẫu 06/gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập ; mẫu 06/gtgt về việc đăng ký phương pháp tính thuế ; cách viết mẫu 06/gtgt ; Thủ tục đăng ký pp tính thuế 2018 ;

Bình luận

THuỷ Chung
2018-08-16 04:21:25

Các bạn kế toán cho mình hỏi chút với ạ Mình có làm công trình cho Công ty A, hợp đồng 4 tỷ và xong công ty mình phải xuất hóa đơn cho Công ty đó. Nhưng trong quá trình làm và thanh toán Công ty A dùng tài khoản cá nhân chuyển khoản cho Công ty mình, Vậy mình hỏi các add có kinh nghiệm, có cách nào hạch toán cho hợp lệ hay bắt buộc phải chuyển khoản lại tk cá nhân đó rồi dùng tk Công ty A chuyển khoản lại vào tài khoản Công ty mình ạ Xin cảm ơn các add nhìu nhìu!

Son Sắc
2018-08-16 04:22:15

Cty A ko đc khấu trừ thuế, còn cty bạn ko sao nhé. Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ... 4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.” => Bổ sung Phụ lục HĐ giữa 2 cty về việc ủy quyền cá nhân thanh toán, còn công ty kia và cá nhân bù trừ hay thế nào thì tùy họ

Vuong Văn vượng
2018-10-24 08:31:04
TÔ TIẾN LỘC
2019-02-25 06:44:08

Cty tthành lập năm 2018 đăng ký pp tính thuế trực tiếp trên doanh thu, đến nay chưa phát sinh, (chưa in hóa đơn), đến thời điểm nầy (quí 1/2019) có phát sinh , khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT vậy cty phải làm thế nào để chuyển đổi PP tính thuế tứ trực tiếp sang khấu trừ xin hướng dẫn dùm !

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ
2019-07-30 04:19:00

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn