GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm các ô chứa ký tự x hoặc y hay ký tự cụ thể

 
Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( - (( ISNUMBER ( FIND ( "abc" , rng ))  +   ISNUMBER ( TÌM ( "def" , rng ))) > 0 ))
 
Giải trình 
 
Để đếm các ô chứa giá trị này hoặc giá trị khác, bạn có thể sử dụng cột trợ giúp sau đó kiểm đếm đếm, hoặc công thức tế bào đơn phức tạp hơn.
 
dem-cac-o-chua-ky-tu-x-hoac-y-hay-ky-tu-cu-the
 
Lý lịch
 
Khi bạn tính các tế bào có tiêu chí "HO ORC", bạn cần phải cẩn thận để không đếm gấp đôi. Ví dụ: nếu bạn đếm các ô có chứa "abc" hoặc "def", bạn không thể chỉ thêm hai hàm COUNTIF vì bạn có thể đếm gấp đôi các ô chứa cả "abc" và "def".
 
Dung dịch đơn bào
 
Đối với một giải pháp di động đơn lẻ, bạn có thể sử dụng SUMPRODUCT với một kết hợp ISNUMBER + FIND. Công thức trong tế bào F4 là:
 
= SUMPRODUCT ( - (( ISNUMBER ( FIND ( "abc" , B4: B10 ))  +   ISNUMBER ( FIND ( "def" , B4: B10 ))) > 0 ))
 
Công thức này dựa trên công thức ở đây để định vị văn bản bên trong ô:
 
ISNUMBER ( TÌM ( "abc" , B4: B10 )
 
Khi đưa ra một dải ô, đoạn mã này sẽ trả về một mảng các giá trị TRUE / FALSE, một giá trị cho mỗi ô trong phạm vi. Vì chúng ta đang sử dụng hai lần này (một lần cho "abc" và một lần cho "def"), chúng ta sẽ nhận được hai mảng.
 
Tiếp theo, chúng ta thêm các mảng này với nhau (với +), tạo ra một mảng số mới. Mỗi số trong mảng này là kết quả của việc thêm các giá trị TRUE và FALSE trong hai mảng ban đầu với nhau. Trong ví dụ được hiển thị, mảng giống như sau:
 
{2; 0; 2; 0; 1; 0; 2}
 
Chúng ta cần thêm những con số này, nhưng chúng ta không muốn đếm gấp đôi. Vì vậy, chúng ta cần phải chắc chắn rằng bất kỳ giá trị lớn hơn 0 chỉ được tính một lần. Để làm điều đó, chúng ta buộc tất cả các giá trị TRUE hoặc FALSE với "> 0", sau đó lực đến 1/0 với hai âm (-).
 
Cuối cùng, SUMPRODUCT thêm các số này lên.
 
Giải pháp cột helper
 
Với một cột trợ giúp để kiểm tra mỗi tế bào một cách riêng lẻ, vấn đề ít phức tạp hơn. Chúng ta có thể sử dụng COUNTIF với hai giá trị (được cung cấp như một mảng "hằng số"). Công thức trong C4 là:
 
= - ( SUM ( COUNTIF ( B4 , { "* abc *" , "* def *" } )) > 0 )
 
Kiểm tra nếu ô chứa x hoặc y với COUNTIF
 
COUNTIF sẽ trả lại một mảng có chứa hai mục: một số cho "abc" và một số cho "def". Để ngăn việc tính hai lần, chúng tôi thêm các mục lên và sau đó buộc kết quả TRUE / FALSE với "> 0". Cuối cùng, chúng ta chuyển đổi các giá trị TRUE / FALSE thành 1 và 0 bằng một âm kép (-).
 
Kết quả cuối cùng là 1 hoặc 0 cho mỗi ô. Để có được tổng số cho tất cả các ô trong dải, bạn chỉ cần tổng hợp cột trợ giúp.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn