GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm các ô chứa lỗi trong excel

 
Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( - ISERR ( rng ))
 
Giải trình 
 
Để đếm số ô chứa lỗi, bạn có thể sử dụng hàm ISERR, được bao bọc trong hàm SUMPRODUCT. Trong dạng chung của công thức (ở trên) rng đại diện cho dải ô mà bạn muốn đếm lỗi.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Trong ví dụ, ô tích cực chứa công thức này:
 
= SUMPRODUCT ( - ISERR ( B4: B8 ))
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
dem-cac-o-chua-loi-trong-excel
 
SUMPRODUCT chấp nhận một hoặc nhiều mảng và tính tổng sản phẩm có các số tương ứng. Nếu chỉ có một mảng được cung cấp, nó chỉ cộng các mục trong mảng đó.
 
Hàm ISERR được đánh giá cho mỗi ô trong rng. Kết quả là một mảng các giá trị TRUE / FALSE:
 
{TRUE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE}
 
Toán tử - (được gọi là đôi unary) bắt buộc các TRUE / FALSE giá trị để zeros và 1's. Mảng kết quả sẽ như sau:
 
{1; 0; 1; 0; 0}
 
SUMPRODUCT sau đó kết hợp các khoản mục trong mảng này và trả về tổng số, trong ví dụ, là số 2.
 
Lưu ý: ISERR đếm tất cả các lỗi ngoại trừ # N / A. Nếu bạn cũng muốn tính # N / A, sử dụng chức năng ISERROR thay vì ISERR.
 
Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM để đếm lỗi. Cấu trúc của công thức là như nhau, nhưng nó phải được nhập dưới dạng công thức mảng (nhấn Control + Shift + Enter thay vì Enter). Một khi đã nhập công thức sẽ như sau:
 
{ = SUM ( - ISERR ( B4: B8 )) }

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn