trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm ô tương ứng với trường hợp nhạy cảm

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT (( - CHÍNH XÁC ( giá trị , dải ô )))
 
Giải trình 
 
Để đếm các ô có chứa văn bản nhất định theo cách thức phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng một công thức sử dụng chức năng CHÍNH XÁC cùng với SUMPRODUCT.
 
dem-o-tuong-ung-voi-truong-hop-nhay-cam
 
Trong ví dụ, có một danh sách các tên trong một phạm vi được đặt tên ("tên"), B3: B9. Trong dải D3: D6, có một danh sách khác của tên, với các bản sao được loại bỏ. Để có được tính của "ayako", bạn có thể sử dụng công thức:
 
= SUMPRODUCT (( - CHÍNH XÁC ( "ayako" , B3: B9 )))
 
Trong ví dụ sử dụng tên "tên", công thức đầu tiên là:
 
= SUMPRODUCT (( - CHÍNH XÁC ( D3 , tên )))
 
Cả hai công thức ở trên trở về 3, vì có 3 lần xuất hiện của "ayako" (chữ thường) trong khoảng B3: B9.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Hàm EXACT thực hiện đối với các đối số, text1 và text2. Khi các giá trị này khớp chính xác (đáng kể trường hợp), EXACT trả về TRUE. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cho EXACT một dãy ô cho text1, vì vậy nó trở thành một công thức mảng và trả về một mảng các giá trị TRUE và FALSE như sau:
 
{FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE}
 
Mỗi TRUE đại diện cho một kết hợp chính xác của "ayako" ở B3: B9.
 
Double-hypen (kỹ thuật: đôi unary) chuyển đổi các giá trị false TRUE thành 1 và 0's giống như thế này:
 
{0; 0; 0; 0; 1; 1; 1}
 
Cuối cùng, SUMPRODUCT chỉ đơn giản thêm các giá trị trong mảng và trả về giá trị 3. Bởi vì SUMPRODUCT có thể xử lý các mảng tự nhiên, bạn không cần phải sử dụng Control + Shift + Enter để nhập công thức này.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn