GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm số dài mà không có COUNTIF

 
Công thức chung 
 
SUMPRODUCT ( - ( A: A = A1 ))
 
Giải trình 
 
Đây là một giới thiệu dài đáng kinh ngạc, nhưng bối cảnh là quan trọng, xin lỗi!
 
Nếu bạn cố gắng đếm số rất dài (16+ chữ số) trong một dải có COUNTIF, bạn có thể thấy kết quả không chính xác do lỗi trong cách một số hàm xử lý số dài, ngay cả khi những số đó được lưu dưới dạng văn bản. Xem xét màn hình dưới đây. Tất cả các tính trong cột D là không chính xác - mặc dù mỗi số trong cột B là duy nhất, số lượng COUNTIF trả về cho thấy những con số này là số trùng lặp.
 
Số lượng COUNTIF không chính xác do sự cố số lượng dài
 
 = COUNTIF ( dữ liệu , B5 )
Vấn đề này liên quan đến cách Excel xử lý số. Excel chỉ có thể xử lý 15 chữ số quan trọng, và nếu bạn nhập một số với hơn 15 chữ số trong Excel, bạn sẽ thấy các chữ số sau âm thầm chuyển đổi sang số không. Vấn đề đếm được đề cập ở trên phát sinh từ giới hạn này.
 
dem-so-dai-ma-khong-co-countif
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Thông thường, bạn có thể tránh giới hạn này bằng cách nhập số dài bằng văn bản, bằng cách bắt đầu số với một báo giá ('999999999999999999) hoặc bằng cách định dạng ô như Văn bản trước khi nhập. Miễn là bạn không cần phải thực hiện các phép toán trên một số, đây là một giải pháp tốt, và nó cho phép bạn nhập các số đặc biệt dài cho những thứ như số thẻ tín dụng và số serial mà không bị mất bất kỳ số nào.
 
Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng sử dụng COUNTIF để đếm một số có hơn 15 chữ số (ngay cả khi được lưu dưới dạng văn bản), bạn có thể thấy các kết quả không đáng tin cậy. Điều này xảy ra vì COUNTIF nội bộ chuyển đổi giá trị dài trở lại một số tại một số điểm trong quá trình xử lý, kích hoạt giới hạn 15 chữ số được mô tả ở trên. Nếu không có tất cả các chữ số hiện tại, một số số có thể được tính như số trùng lặp khi được tính với COUNTIF.
 
Một giải pháp là thay thế công thức COUNTIF bằng công thức sử dụng SUM hoặc SUMPRODUCT. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 trông như sau:
 
= SUMPRODUCT ( - ( dữ liệu = B5 ))
 
Công thức sử dụng dải có tên "dữ liệu" (B5: B9) và tạo ra số đếm chính xác cho mỗi số với SUMPRODUCT.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Thứ nhất, biểu thức bên trong SUMPRODUCT so sánh tất cả các giá trị trong dải có tên "dữ liệu" với giá trị từ cột B trong hàng hiện tại. Kết quả là một mảng kết quả TRUE / FALSE.
 
= SUMPRODUCT ( - ( dữ liệu = B5 )) 
 
= SUMPRODUCT ( - ( { TRUE ; FALSE ; FALSE ; FALSE ; FALSE } ))
 
Tiếp theo, hai tiêu cực coerces giá trị TRUE / FALSE đến 1/0 giá trị.
 
= SUMPRODUCT ( { 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 } )
 
Cuối cùng, SUMPRODUCT chỉ đơn giản là tổng hợp các mục trong mảng và trả về kết quả.
 
Biến thể công thức mảng
 
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng SUM thay vì SUMPRODUCT, nhưng đây là một công thức mảng và phải được nhập với control + shift + enter:
 
{ = SUM ( - ( B: B = B5 )) }
 
Các chức năng khác với vấn đề này
 
Tôi chưa xác minh điều này nhưng có vẻ như một số chức năng có cùng một vấn đề, bao gồm SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF và AVERAGEIFS.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn