GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm số lần xuất hiện trong toàn bộ bảng tính

 
Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( COUNTIF ( TIẾP ( " '" & tấm & "'!" & RNG ), tiêu chí ))
 
Giải trình 
 
Để tính các đối sánh trong toàn bộ bảng tính, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên các hàm COUNTIF và SUMPRODUCT. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:
 
= SUMPRODUCT ( COUNTIF ( TIẾP ( "'" & tấm & "' A1: Z10000" ), B5 ))
 
trong đó "tờ" là dải ô được đặt tên B8: B10.
 
dem-so-lan-xuat-hien-trong-toan-bo-bang-tinh
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Bối cảnh
Bảng tính này có bốn bảng. Ba bảng tính "Sheet1", "Sheet2" và "Sheet3" chứa 1000 tên đầu tiên ngẫu nhiên trong một bảng trông như sau:
 
Dữ liệu mẫu - 1000 tên ngẫu nhiên trong mỗi trang tính
 
Lưu ý: phạm vi chúng tôi đang sử dụng trong công thức, A1: Z10000, là tùy ý và cần được điều chỉnh cho phù hợp với dữ liệu của bạn.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Làm việc từ trong ra ngoài, đầu tiên chúng ta có biểu thức này bên trong hàm INDIRECT:
 
"'' & tờ & '' A1: Z10000"
 
Bởi vì "tờ" là một dải có tên chứa "Sheet1", "Sheet2" và "Sheet3", chúng ta sẽ có một mảng như sau khi biểu thức được đánh giá:
 
{ "'Sheet1'! A1: Z10000" ; "'Sheet2'! A1: Z10000" ; "'Sheet3'! A1: Z10000" }
 
Bên trong mảng, chúng ta có ba giá trị, và mỗi cái là một cái tên được nối với nhau bằng cách nối vào dãy A1: Z10000. Lưu ý rằng đây là tất cả các giá trị văn bản.
 
Tiếp theo, hàm INDIRECT được sử dụng để chuyển đổi từng giá trị văn bản sang một tham chiếu thích hợp, được cung cấp cho hàm COUNTIF như đối số dải, cùng với giá trị trong D5 cho các tiêu chí.
 
Vì chúng tôi đã cung cấp COUNTIF ba phạm vi riêng biệt, nên chúng tôi nhận được ba kết quả bằng mảng như sau:
 
{ 5 ; 6 ; 5 }
 
Mỗi mục được tính cho một tờ.
 
Cuối cùng, SUMPRODUCT được sử dụng để tổng hợp mảng và trả về kết quả là 16.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn