GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đến kho bạc nộp thuế chuẩn bị giấy tờ gì ?

KẾ TOÁN HÀ NỘI giải đáp các yêu cầu thắc mắc của học viên gửi câu hỏi qua Email : Vanhai688@gmail.com về chủ đề đến kho bạc nộp thuế môn bài cần chuẩn bị giấy tờ gì như sau:
 
Cho em hỏi DN em đang hoạt động và đã kê khai thuế môn bài rồi. Giờ em đến kho bạc nộp thuế, khi đi em phải chuẩn bị những giấy tờ gì không ạ?
 
- Căn cứ Điều 17 TT156/2013 Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp
 
thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay
 
đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
 
Nơi nộp tiền thuế Môn bài: ( Điều 28 TT156/2013)
 
- Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định
 
của pháp luật.
 
- Tại Kho bạc Nhà nước;
 
- Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;
 
- Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế.
 
- DN nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại kho bạc hoặc chuyển khoản theo
 
mẫu C1-02/NS
 
Nếu nộp tại kho bạc: Bạn điền trước thông tin vào mẫu C1-2/NS, giám đốc ký đóng dấu mang đến kho bạc nộp ( Chú ý: Giám đốc ký bằng bút mực màu xanh)
 
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn