GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Bắc Ninh

Co biet bao nhieu don vi cung cap dich vu hoan thue gia tri gia tang tai Bac Ninh ma tai sao ban lai chon dich vu cua chung toi. KE TOAN MINH VIET don vi so 1 hien nay lam dich vu ke toan doanh nghiep tai dia ban Tinh Bac Ninh nhu: Gia Luong, Que Vo, Thuan Thanh, Tien Son, Yen Phong,Tien Du va Tu Son;Gia Binh va Luong Tai, thanh pho Bac Ninh.. duoc chung toi thuc hien cho doanh nghiep.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đăng Đạo - Tp.Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

Hotline: 0982 686 028 - Mr Hải

HOAN THUE GTGT LA GI? Hoàn thuế giá trị gia tăng la viec Ngan sach nha nuoc tra lai cho co so kinh doanh hoac to chuc, ca nhan mua hang hoa, dich vu so tien thue dau vao da tra khi mua hang hoa, dich vu ma co so kinh doanh con chua duoc khau tru trong ky tinh thue hoac hang hoa, dich vu trong truong hop tieu dung cua to chuc, ca nhan do khong thuoc dien chiu thue.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Bắc Ninh

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

Noi dung dich vu hoan thue GTGT cua cong ty dich vu ke toan Minh Viet:

 

1. Huong dan khach hang chuan bi chung tu, so sach ke toan de hoan thue.

2. Tu van, huong dan khach hang deu chinh ho so hoàn thuế GTGT.

3. Kiem tra, soat xet ho so hoan thue GTGT.

4. Soan thao ho so hoan thue GTGT.

5. Chuan bi ho so de nghi hoan thue.

6. Ky tren ho so de nghi hoan thue (dai ly thue ky).

7. Thay mat doanh nghiep nop ho so hoan thue tai co quan thue.

8. Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

9. Thay mat doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

10. Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

 

De biet them chi tiet muc phi dich vu hoan thue GTGT vui long lien he Hotline: 0982 686 028( Mr Hải)

 

* Luu y: So tien toi thieu duoc hoan thue tu 300tr tro nen. Chung toi khuyen doanh nghiep de so tien tu 1 ty tro nen hay hoan se tien kiem rat nhieu chi phi.

 

Moi chi tiet xin lien he: TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

 

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT BAC NINH 

 

+ Tru so chinh o Ha Noi : Duong Le Trong Tan - Thanh Xuan

 

+ Co so Bac Ninh: Duong Le Van Thinh - Tp.Bac Ninh - Bac Ninh

 

+ Co so Hai Phong: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong

 

+ Co so Hai Duong: Duong Canh Nong - Tp.Hai Duong

 

+ Co so TPHCM: Duong Van Coi - Tan Binh - TPHCM

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn