GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hà Nam

Theo cac ban Hoàn thuế giá trị gia tăng la don gian hay kho khan...Hau nhu tat ca cac doanh nghiep deu nop thua tien thue gia tri gia tang..nhung khong phai don vi nao cung duoc hoan thue. De biet duoc doanh nghiep minh co du dieu kien duoc hoàn thuế gtgt tại Hà Nam hay khong hay lien he Hotline: 0982 686 028 - Mr Hai Tu Van.

 

Tuy nhien, doi tuong nop thue co the yeu cau hoan thue GTGT cho bat ky khoang thoi gian cu the nao (khong nhat thiet phai la mot nam tai chinh day du nhung mot phan tu, mot nam hoac hon mot nam), voi dieu kien tong so tien toi thieu la 300 trieu dong. Hiện nay chỉ có duy nhật KẾ TOÁN MINH VIỆT cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hà Nam mà thôi.

 

 

Chi phi hoan thue tu : 5% - 10% so tien thue gtgt duoc hoan cua doanh nghiep.

 

Dieu kien de duoc hoan thue GTGT:

+ Co so kinh doanh dang hoat dong thuoc doi tuong nop thue GTGT theo phuong phap khau tru;

+ Co so kinh doanh thuc hien ke khai rieng doi voi du an dau tu va ket chuyen thue GTGT dau vao cua du an dau tu de bu tru voi viec ke khai thue GTGT cua GTGT cua hoat dong san xuat kinh doanh dang thuc hien doi voi du an dau tu.

+ So thue GTGT duoc ket chuyen cua du an dau tu toi da bang so thue GTGT phai nop cua hoat dong san xuat kinh doanh trong ky cua co so kinh doanh;

+ Sau khi bu tru neu so thue GTGT dau vao cua du an dau tu chua duoc khau tru het tu 300 trieu dong tro len thi duoc hoan thue GTGT quy định tại diem c khoan 3 dieu 1 Thong tu 130/2016/TT-BTC.

 

Quy trình hoàn thuế gtgt của chúng tôi như sau:

+ Khảo sát tình hình thực tế như: sổ sách, chứng từ kế toán thuế....
+ Hướng dẫn doanh nghiệp cần phải điều chỉnh một số hồ sơ hoàn thuế GTGT phù hợp nhất.
+ Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp
Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT và hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi nên cơ quan thuế và doanh nghiệp.
+ Ký trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu sử dụng đại lý thuế ký).
+ Đại diện doanh nghiệp + đại diện chúng tôi đi nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.
Đại diện cho doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.
 
 

Tien do thanh toan :

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

 
Moi chi tiet xin lien he:
 
TEL: 0982 686 028 - Mr Hai
 
CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIỆT
 
DC: Duong Quy Luu - Tp.Phu Ly - Ha Nam
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn