GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh

Hoan thue gia tri gia tang la gi? Hoan thue GTGT la viec nha nuoc tra lai so thue GTGT ma doi tuong nop thue da nop cho Ngan sach nha nuoc trong mot so truong hop nhat dinh. Cu the hon hoàn thuế giá trị gia tăng la viec Ngan sach nha nuoc tra lai cho co so kinh doanh hoac to chuc, ca nhan mua hang hoa, dich vu so tien thue dau vao da tra khi mua hang hoa, dich vu ma co so kinh doanh con chua duoc khau tru trong ky tinh thue hoac hang hoa, dich vu trong truong hop tieu dung cua to chuc, ca nhan do khong thuoc dien chiu thue

Nếu doanh nghiệp bạn muốn sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh với chi phí từ 5% hãy đến kế toán minh việt sử dụng dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất. Cam kết làm cả hồ sơ khó

Chi phí hoàn thuế từ : 5% - 10% số tiền thuế gtgt được hoàn của doanh nghiệp.

TEL: 0982 686 028 - Mr Hải

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ninh được chúng tôi hỗ trợ tư vấn từ A - Z bao gồm:

Dieu kien hoan thue GTGT: 
+ Doanh nghiep nop thue theo phuong phap khau tru. 
+ Da duoc cap giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac giay phep dau tu (giay phep hanh nghe) hoac quyet dinh thanh lap cua co quan co tham quyen. 
+ Co con dau theo dung quy dinh cua phap luat. 
+ Lap va luu giu so ke toan, chung tu ke toan theo quy dinh cua phap luat ve ke toan. 
+ Co tai khoan tien gui tai ngan hang theo ma so thue cua doanh nghiep.

Dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Quảng Ninh giup gi cho ban? 

+ Kinh nghiem xu ly cac vu viec hoan thue phuc tap se tu van buoc va trinh tu thu tuc hoan thue mot cach ro rang. 
+ Xem xet va chuan bi ho so hoan thue day du, phu hop voi quy dinh de dat ty le hoan thue cao nhat cho ban. 
+ Lien he voi cac co quan chuc nang lien quan, lam viec va theo doi ho so hoan thue dung tien do da cam ket. 
+ Xu ly vu viec, dam bao so thue duoc hoan tu ngan sach nha nuoc ve den tai khoan khach hang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 
TEL: 0982 686 028 - Mr Hải
CÔNG TY DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT MINH VIỆT
DC: Đường Nguyễn Văn Cừ - P.Hồng Hải - Tp.Bắc Ninh

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn