GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Yên Bái

KẾ TOÁN MINH VIỆT cung cap Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Yên Bái va cac tinh lan can nhu Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang.. Cam ket thoi gian hoan thue tư 15 - 45 ngay la xong.

Hotline: 0982 686 028 - Mr Hải

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Yên Bái

 

Dich vu hoan thue cho doanh nghiep uy tin gia re chuyen nghiep nhat bao gom cac goi:

1. Dich vu hoan thue gia tri gia tang;

2. Dich vu hoan thue tieu thu dac biet; 3

. Dich vu hoan thue theo hiep dinh tranh danh thue hai lan

4. Dich vu hoan thue nhap khau;

5. Dich vu hoan cac loai thue khac theo quy dinh cua phap luat.

 

Cach thuc thu hien:

Huong dan khach hang chuan bi chung tu, so sach ke toan de hoan thue.

Kiem tra, soat xet ho so hoan thue GTGT. Tu van, huong dan khach hang deu chinh ho so hoan thue GTGT.

Soan thao ho so hoan thue GTGT.

Chuan bi ho so de nghi hoan thue va thay mat doanh nghiep nop ho so hoan thue tai co quan thue.

Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

Thay mat doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

* Phi dich vu Muc phi khoang tu 5% toi 15% tuy tung truong hop cu the

 

Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIỆT

+ Ha Noi : Duong Le Trong Tan - Thanh Xuan - Ha Noi

+ Hung Yen: Thi Tran Ban - Tp.Hung Yen - Hung Yen

+ Bac Ninh: Duong Le Van Thinh - Tp.Bac Ninh - Bac Ninh

+ Bac Giang: Duong Tran Nguyen Han - P.Tho Xuong - Tp.Bac Giang

+ Hai Phong: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong - Hai Phong

+ Quang Ninh: Duong Nguyen Van Cu - Tp.Ha Long - Quang Ninh

+ Hai Duong: Duong Canh Nong - Tp.Hai Duong - Tinh Hai Duong

+ Nghe An : Duong Phong Dinh Cang - Tp.Vinh - Nghe An

+ TPHCM: Duong Van Coi - Tan Binh - TPHCM

+ Can Tho : Duong Nguyen Van Cu - Ninh Kieu - Can Tho

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn