GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Điều chỉnh kiểm toán có mấy bước ?

 
Một điều chỉnh kiểm toán là một sửa đổi đề xuất cho sổ cái chung được thực hiện bởi kiểm toán viên bên ngoài của một công ty . Kiểm toán viên có thể căn cứ vào việc sửa đổi đề xuất đối với các bằng chứng được tìm thấy trong quá trình kiểm toán của họ hoặc họ có thể muốn phân loại lại số tiền vào các tài khoản khác nhau . Việc điều chỉnh như vậy chỉ nên thực hiện đối với một khoản tiền vật chất; nếu không, khách hàng có thể bị chôn vùi dưới các điều chỉnh nhỏ mà không có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính .
 
Điều chỉnh kiểm toán có thể không được chấp nhận bởi các khách hàng, đặc biệt là nếu điều chỉnh sẽ phủ nhận các khoản tiền thưởng mà nhẽ ra phải được trả tiền để quản lý, hoặc khi hiệu ứng có thể gây ra các công ty vi phạm một khoản vay giao ước . Nếu có, kiểm toán viên phải quyết định xem việc không bao gồm điều chỉnh kiểm toán có ảnh hưởng trọng yếu đến tính chính xác của các báo cáo tài chính của khách hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc liệu kiểm toán viên có sẵn sàng đưa ra ý kiến ​​kiểm toán sạch đối với các báo cáo tài chính đó.
 
Một tình huống khác là kiểm toán viên đề xuất một số điều chỉnh kiểm toán, về cơ bản là bù đắp lẫn nhau. Nếu có, tác động ròng trên báo cáo tài chính có thể không quan trọng, do đó khách hàng có thể được chứng minh là không ghi lại toàn bộ nhóm điều chỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả ròng của việc bỏ qua những thay đổi này có thể là báo cáo số tiền trong các mục hàng sai trong báo cáo tài chính, điều này có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng các báo cáo đó.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng chấp thuận các điều chỉnh đề xuất và ghi lại chúng theo yêu cầu của kiểm toán viên, làm cho kiểm toán viên dễ dàng hơn nhiều để biện minh cho một ý kiến ​​kiểm toán sạch.
 
Nếu một công ty có một ủy ban kiểm toán , kiểm toán viên sẽ thảo luận về những điều chỉnh kiểm toán cụ thể với ủy ban. Bằng cách nghe về những điều chỉnh này, thành viên ủy ban tìm hiểu về các vấn đề kiểm soát tiềm năng hoặc các vấn đề khác liên quan đến hiệu quả của phòng kế toán trong việc ghi chép các giao dịch một cách chính xác . Điều này có thể dẫn đến thay đổi trong quản lý của bộ phận kế toán.
 
Vấn đề cuối cùng đối với kiểm toán viên là kiểm tra số dư tài khoản ban đầu vào đầu kỳ kiểm toán năm sau để đảm bảo rằng khách hàng đã ghi lại tất cả các điều chỉnh kiểm toán đúng. Nếu không, những điều chỉnh này phải được thực hiện.
 

Cách tiếp cận kiểm toán là gì?

 
Cách tiếp cận kiểm toán là chiến lược mà kiểm toán viên sử dụng để tiến hành kiểm toán . Cách tiếp cận được thực hiện thay đổi theo từng khách hàng, và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm những điều sau:
 
Bản chất của khách hàng và ngành công nghiệp mà nó hoạt động
 
Phạm vi cam kết
 
Sự đầy đủ của hệ thống kiểm soát của khách hàng
 
Mức độ hợp tác nhận được từ khách hàng
 
Cách tiếp cận được lựa chọn nên có hiệu quả và hiệu quả, dựa trên các yếu tố trước đó. Các cách tiếp cận kiểm toán tổng quát sau được sử dụng phổ biến nhất, tùy thuộc vào hoàn cảnh:
 
Khi hệ thống báo cáo tài chính yếu . Nhấn mạnh về vouching đáng kể giao dịch . Có rất ít hoặc không có nỗ lực để xác minh tính mạnh mẽ của hệ thống kiểm soát của khách hàng. Cách tiếp cận này đòi hỏi lao động đáng kể để kiểm tra một số lượng đủ các giao dịch.
Khi hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh . Nhấn mạnh vào việc kiểm tra và xác nhận hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng . Nếu kiểm soát được chứng minh là mạnh mẽ, sau đó thử nghiệm nội dung có thể được giảm đáng kể. Đây là cách tiếp cận kiểm toán hiệu quả hơn.
 
Khi tập trung vào rủi ro khách hàng . Kiểm toán viên dành thời gian xem xét nơi có rủi ro trong hệ thống của khách hàng và sau đó thiết kế một phương pháp tiếp cận kiểm toán chủ yếu tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao. Ngược lại, các khu vực có nguy cơ thấp nhận được ít sự quan tâm của kiểm toán viên.
 
Khi tập trung vào bảng cân đối kế toán . Trọng tâm kiểm toán là kiểm tra số dư trong các tài khoản bao gồm bảng cân đối kế toán . Bằng cách minh chứng bảng cân đối kế toán, giả định là tất cả các giao dịch khác sẽ được thực hiện thông qua báo cáo kết quả kinh doanh , vì vậy sẽ cần ít kiểm tra.
 
Cách tiếp cận kiểm toán là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn