GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản chi tiền mặt mua thẻ bhyt 4,5%

Nghiệp vụ chi tiền mua thẻ bhyt cho nhân viên thì định khoản chi tiền mặt mua thẻ bhyt 4,5% như thế nào, vào tài khoản nào chính xác nhất có thể.
 
Chi tiền mặt mua thẻ BHYT (4.5% tổng quỹ tiền lương) cho CNV
 
Định khoản
 
Nợ TK 3384: 9.000.000 (200.000.000 x 4.5%)
 
Có TK 111: 9.000.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ gốc: phiếu thu của cơ quan bán thẻ BHYT
 
+ Chứng từ kế toán: phiếu chi
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ cái TK 3384, 111
 
+ Sổ nhật ký chung
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn