GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản nghiệp vụ chi tiền mặt thanh toán lương còn nợ và bhxh

Doanh nghiệp đã bao giờ gặp phải tình trạng nợ lương, nợ cả bhxh chưa...chắc chắn gần như doanh nghiệp nào cũng gặp..vậy việc định khoản nghiệp vụ chi tiền mặt thanh toán lương còn nợ và bhxh như thế nào cho chuẩn nhất.
 
Thường là một năm các doanh nghiệp đôi ba lần nợ lương của nhân viên, nợ tiền đóng bhxh với cơ quan bhxh mặc dù đã thu của người lao động..việc nợ này sẽ được hạch toán trên sổ sách kế toán và tài khoản 334, 111 như sau:
 
Chi tiền mặt thanh toán lương còn nợ và BHXH cho CNV
 
Định khoản
 
Nợ TK 334: 90.000.000
 
Có TK 111: 90.000.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ kế toán: phiếu chi
 
+ Chứng từ gốc: bảng lương
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ nhật ký chung
 
+ Sổ cái TK 334, 111
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết thúc nghiệp vụ tài khoản cần lắm được: 334, 111..sổ nhật ký chung và sổ cái...nghiệp vụ tiếp theo đó là : " Nghiệp vụ phát sinh với cơ quan bhxh trong chuyển khoản "

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn