GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản nghiệp vụ tổng hợp tiền lương phải tra cho lao động trong tháng

Trước mình có đưa ra nghiệp vụ về tiền lương rồi nhưng đó xé nhỏ làm 2 lần trả lương lần này mình định khoản nghiệp vụ tổng hợp tiền lương phải tra cho lao động trong tháng để có doanh nghiệp nào trả 1 lần các bạn kế toán áp dụng được ngay nhé.
 
Ví dụ cơ bản: Ngày 25/12 tổng hợp tiền lương phải trả cho CNV trong tháng 12 (đvt: triệu đồng)
 
Định khoản
 
Nợ TK 622 PX1: 198.000.000
 
Nợ TK 627 PX1: 8.000.000
 
Nợ TK 335 PX1: 200.000
 
Nợ TK 622 PX2: 98.000.000
 
Nợ TK 622 – PX phụ: 48.000.000
 
Nợ TK 627 PX2: 3.800.000
 
Nợ TK 627 – PX phụ: 2.500.000
 
Nợ TK 642: 28.000.000
 
Nợ TK 641: 6.000.000
 
Nợ TK 3532: 1.700.000
 
Có TK 334: 394.200.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
 
+ Chứng từ gốc: bảng lương
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ nhật ký chung
 
+ Sổ cái TK 622, 335, 627, 641, 642, 3532, 334
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết thúc nghiệp vụ bạn cần lắm được tài khoản: TK 622, 335, 627, 641, 642, 3532, 334 tiếp theo bạn theo dõi tiếp nghiệp vụ : Định khoản tiền chị BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn