GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản nghiệp vụ tổng hợp tiền lương phải trả trong tháng

Các bạn chú ý nhé. Giữa các nghiệp có liên quan với nhau trong nghiệp vụ 3 này là " Định khoản nghiệp vụ tổng hợp tiền lương phải trả trong tháng " thì bạn chú tới nghiệp vụ 2 đó là " chi tạm ứng lương cho nhân viên "..sẽ được nghiệp vụ này nhắc đến.
 
Nội dung và yêu cầu của nghiệp vụ 3: Tổng hợp tiền lương phải trả trong tháng 200.000.000, trong đó:
 
Định khoản như sau:
 
+ Lương phải trả công nhân trực tiếp SX sản phẩm 150.000.000, trong đó lương công nhân nghỉ phép 10.000.000
 
+ Lương phải trả nhân viên phục vụ và quản lý PX 20.000.000
 
+ Lương phải trả nhân viên phục vụ quản lý DN: 30.000.000
 
Định khoản
 
Nợ TK 622: 140.000.000
 
Nợ TK 627: 20.000.000
 
Nợ TK 335: 10.000.000
 
Nợ TK 642: 30.000.000
 
Có TK 334: 200.000.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
 
+ Chứng từ gốc: bảng lương
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ nhật ký chung
 
+ Sổ cái TK 622, 335, 627, 642, 334
 
Kỹ năng cần có: TK 622, 335, 627, 642, 334, 
 
Xong nghiệp vụ 3 giờ sang nghiệp vụ 4 đó là " Trích KPCĐ, BHXH, BHYT và BHTN (giả sử theo lương thực tế) theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí SXKD " mời bạn cùng theo dõi
 
Chúc bạn thành công !
tiền lương chi trả cho nhân viên có cần hạch toán ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn