GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 217 Bất động sản đầu tư

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 214 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT.
 
Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư không có tài khoản cấp 2.
 
Kết cấu của tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
 
Bên Nợ:
 
- Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Nguyên giá BĐSĐT hiện có.

Hạch toán tài khoản 217 Bất động sản đầu tư

1. Trường hợp chuyển BĐSĐT thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng, ghi:
 
Nợ các TK 211, 213
 
Có TK 217 
 
- Bất động sản đầu tư.
 
Đồng thời, ghi:
 
Nợ TK 2147 - Hao mòn BĐSĐT (nếu có)
 
Có các TK 2141, 2143.
 
2. Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi:
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 152, 334, 331, …
 
3. Trường hợp đã tập hợp đủ giá vốn Bất động sản đầu tư, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 214 - Giá trị hao mòn lũy kế (2147)
 
Có các TK 111, 112, 331...
 
4. Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được bán, thanh lý, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đầu tư – nếu có)
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị còn lại của BĐS đầu tư)
 
Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá của BĐS đầu tư).
 
5. Trường hợp tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm bán, thanh lý BĐSĐT, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5117) (giá bán thanh lý chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
6. Tập hợp chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế phát sinh, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112, 152, 331, ...
 
7.  Nếu mua lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐSĐT số tiền phải trả thêm, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có các TK 111, 112, …
 
8. Căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có các TK 111, 112, 3412.
 
9. Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc
 
Có TK 213 - TSCĐ vô hình.
 
Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:
 
Nợ các TK 2141, 2143
 
Có TK 2147 - Hao mòn BĐSĐT (nếu BĐSĐT để cho thuê)
 
Có TK 217 - Bất động sản đầu tư(nếu BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá).
 
10. Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán trước thời hạn - Nếu có)
 
Có các TK 111, 112, …
 
11. Ghi nhận BĐSĐT được mua, nếu thuế GTGT đầu vào được pháp khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư (theo giá mua trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm tính bằng số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT đầu vào)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
12. Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112.
 
13. Hàng kỳ, tính và phân bổ số lãi phải trả về việc mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm, ghi:   
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
14. Khi giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS đầu tư, kế toán căn cứ vào hồ sơ bàn giao, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có TK 241 - XDCB dở dang.
 
 

tài khoản 217 theo thông tư 200

giai bai tap ke toan bat dong san dau tu

bai tap ke toan bat dong san dau tu co loi giai

kế toán bất đông sản đầu tư

tài khoản 1567

tài khoản 2147

ke toan kinh doanh bat dong san

hach toan doanh thu bat dong san

Phạm Hồng Kim Lan
Công Ty Tnhh Luận Thành
Vpđd Dentsu Young & Rubicam
Cty Tnhh Trần Lai
Công Ty Tnhh Acd
Cty Tnhh Nhựa Thanh Long
Công Ty Tnhh Hào Hưng - Dht
Công Ty Tnhh Chung Hùng
Cty Tnhh Thiện Toàn

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Công Nghệ Bizkit
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Dlv
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trần Lê Nguyễn

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn