trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10444

Định khoản tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC

 
Tài khoản 418 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. 
 
Tài khoản 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu không có tài khoản cấp 2
 
Kết cấu của tài khoản 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 
Bên Nợ:
 
- Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 
Bên Có:
 
- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
 
Số dư bên Có:
 
- Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.
 

Hạch toán tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 

 
1. Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:
 
Nợ TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 
TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).
 
2. Khi sử dụng quỹ, ghi:
 
Nợ TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 
Có các TK 111, 112.
 
3. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kinh nghiệm làm kế toán

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online47
Tổng xem1