GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

 
Tài khoản 515 dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
 
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có tài khoản cấp 2.

Kết cấu của tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

 
Bên Nợ:
 
- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);
 
- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”.
 
Bên Có:
 
- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.
 
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có số dư cuối kỳ.
 

Hạch toán tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

 
1. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
2. Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lãi (giá vàng thị trường trong nước lớn hơn giá trị ghi sổ), kế toán ghi nhận chi phí tài chính, ghi:
 
Nợ các TK 1113,1123
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
3. Khi phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại với giá mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào doanh thu định kỳ phù hợp với thời gian của hợp đồng, bên mua ghi:
 
Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
4. Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:
 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
5. Khi bán sản phẩm, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng
 
Nợ các TK 111, 112, 131, ...
 
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
 
TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giábán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
 
TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 
6. Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các TK Nợ phải trả, ghi:
 
Nợ các TK 331, 341... (tỷ giá trên sổ kế toán)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)
 
Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá trên sổ TK 111, 112).
 
7. Kế toán bán ngoại tệ, ghi:
 
Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (tỷ giá thực tế bán)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế bán nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán).
 
Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá trên sổ kế toán)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán).
 
8. Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131…
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ)
 
Có các TK 121, 221, 222, 228
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu bán có lãi).
 
9. Khi nhận được thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
Dương Văn Thú
Vpđd Sacieg-cheser Pte Ltd
Vpđd Sari Industri Pte Ltd
Phạm Hồng Kim Ngân
Vpđd Schenker (s) Pte Ltd
Cty Tnhh Xây Dựng Bắc Mỹ
Vpđd Sigma Coatings Pte Ltd
Trước Bạ - Thu Khác
Hóa đơn Lẻ Của Hcsn

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Mega Beauty Dr Korea
Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Chứng Nhận Chất Lượng Toàn Cầu
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Tlp

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn