trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tiền bhxh phát sinh trong tháng bằng chuyển khoản

Việc nộp tiền bhxh với cơ quan bảo hiểm xã hội là một tháng ít nhất 1 lần những để có thể định khoản tiền bhxh phát sinh trong tháng bằng chuyển khoản là chuyện khác..đặc biệt các bạn kế toán mới vào nghề.

Nhận được BHXH do cơ quan BHXH cấp theo số thực tế chưa cấp tháng trước và phát sinh tháng này bằng chuyển khoản
 
Định khoản
 
Nợ TK 112: 6.000.000
 
Có TK 3383: 6.000.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ kế toán: giấy báo có kế toán lập
 
+ Chứng từ kế toán: giấy báo có ngân hàng, sổ phụ ngân hàng
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ nhật ký chung
 
+ Sổ cái TK 112, 3383
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết thúc nghiệp bạn cần lắm được nghiệp vụ về bhxh và hệ thống tài khoản kế toán liên quạ : 112, 3383... tiếp theo sau đây mới bạn xem nghiệp vụ : " Chuyển khoản lương kỳ qua atm "

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn