GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tiền chị BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT

Vâng thưa các bạn toàn là các nghiệp vụ cơ bản mà thôi nhưng rất hữu ích cho các bạn tham khảo nhé..dưới đây là nghiệp vụ Định khoản tiền chị BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT cho người lao động...doanh nghiệp của bạn có phải làm nghiệp này không...đừng nói là không bạn nhé...đừng bảo nghiệp vụ này em chưa làm được chỉ dành cho các bạn chưa đi làm kế toán thôi.
 
Nội dung như sau: Trích các khoản BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT và KPCĐ theo lương (giả sử theo lương thực tế) tính vào chi phí cho mỗi đối tượng có tính lương (24%)
 
Định khoản
 
Nợ TK 627 PX1: 8.000.000 x 24% = 1.920.000
 
Nợ TK 622 PX1: 198.200.000 x 24% = 47.568.000
 
Nợ TK 622 PX2: 98.000.000 x 24% = 23.520.000
 
Nợ TK 622 – PX phụ: 48.000.000 x 24% = 11.520.000
 
Nợ TK 627 PX2: 3.800.000 x 24% = 912.000
 
Nợ TK 627 – PX phụ: 2.500.000 x 24% = 600.000
 
Nợ TK 642: 28.000.000 x 24% = 6.720.000
 
Nợ TK 641: 6.000.000 x 24% = 1.440.000
 
Nợ TK 3532: 1.700.000 x 24% = 408.000
 
Có TK 338: 94.608.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
 
+ Chứng từ gốc: bảng lương
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ nhật ký chung
 
+Sổ cái TK 622, 335, 627, 641, 642, 3532, 338
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết thúc nghiệp vụ quan trọng bạn hiểu được, sử dụng tốt hơn tài khoản : 622, 335, 627, 641, 642, 3532, 338...mời bạn đón xem tiếp phần sau : Hướng dẫn định khoản tiền thưởng cho lao động

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn