GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tiền trích theo lương có giấy báo nợ của ngân hàng

Hướng dẫn làm nghiệp vụ và định khoản tiền trích theo lương có giấy báo nợ của ngân hàng vào sổ sách kế toán và bctc mới nhất
 
Chuyển khoản nộp các khoản trích theo lương cho các cơ quan có liên quan. Đã nhận được giấy báo nợ của NH
 
Định khoản
 
Nợ TK 3382: 4.000.000
 
Nợ TK 3384: 9.000.000
 
Nợ TK 3383: 52.000.000
 
Nợ TK 3386: 4.000.000
 
Có TK 112: 69.000.000
 
Bộ chứng từ:
 
+ Chứng từ gốc: ủy nhiệm chi, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng
 
+ Chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập
 
Ghi sổ kế toán
 
+ Sổ cái TK 3383, 3384, 3386, 3382, 112
 
+ Sổ nhật ký chung
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết thúc nghiệp vụ tài khoản bạn cần lắm vững : TK 3383, 3384, 3386, 3382, 112..Phần tiếp theo là " định khoản tiền trợ cấp ốm đau cho nhân viên"

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn