GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định nghĩa Thu nhập Ngân sách

 
Báo cáo thu nhập có ngân sách bao gồm tất cả các mục hàng được tìm thấy trong báo cáo kết quả kinh doanh thông thường, ngoại trừ đó là dự báo kết quả hoạt động thu nhập sẽ như thế nào trong giai đoạn ngân sách tương lai. Nó được biên soạn từ một số ngân sách khác, tính chính xác của nó có thể khác nhau dựa trên tính thực tế của đầu vào cho mô hình ngân sách.
 
Báo cáo thu nhập ngân sách rất hữu ích để kiểm tra xem các kết quả tài chính dự kiến ​​của một công ty có vẻ hợp lý. Khi được sử dụng kết hợp với bảng cân đối ngân sách , nó cũng cho thấy các kịch bản không được hỗ trợ về mặt tài chính (chẳng hạn như đòi hỏi một khoản nợ lớn) mà ban giám đốc có thể khắc phục bằng cách thay đổi các giả định về ngân sách cơ bản.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ về Báo cáo Thu nhập Ngân sách
 
Sau đây là một ví dụ về một báo cáo thu nhập ngân sách:
 
  Tập đoàn Rất Lớn đã lập 
dự toán thu nhập 
cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 20XX
 
Chi tiết đơn hàng
Ngân sách Nguồn Số tiền
 
Mạng lưới bán hàng Ngân sách bán hàng 10.000.000 đô la
 
Ít: Giá vốn hàng bán (Chi phí trong ngân sách hàng tồn kho F / G * kết thúc) 
 
x (đơn vị ngân sách bán hàng) 6.500.000
 
Biên lợi nhuận gộp 3.500.000
 
Ít: Bán hàng & quản trị viên. chi phí Bán và quản trị. ngân sách chi tiêu 3.250.000
 
Thu nhập hoạt động thuần 250.000
 
Ít: Chi phí lãi vay Ngân sách tài chính 75.000
 
Thu nhập ròng $ 175.000
 
* F / G = hàng hoá đã hoàn thành
 
Các vấn đề khác về thu nhập ngân sách khác
 
Báo cáo thu nhập ngân sách hoạt động tốt nhất khi được trình bày cho tất cả các giai đoạn ngân sách cùng một lúc, để bạn có thể so sánh kết quả cho các giai đoạn khác nhau và phát hiện các bất thường có thể cần điều tra bổ sung.
 
Đối với mục đích phân tích, số mục hàng trong báo cáo kết quả ngân sách có thể được nén hoặc ký hợp đồng so với các mục hàng thường được sử dụng cho báo cáo kết quả thực tế. Lý tưởng là các chi tiết đơn hàng phải giống nhau, vì các kết quả ngân sách thường được nạp vào phần mềm kế toán cho từng mục hàng kê khai thu nhập thực tế và sau đó được sử dụng trong các báo cáo ngân sách-so với thực tế.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn