GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Doanh thu biên là gì?

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ cần phải biết liệu nó có đáng để tạo ra nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ hơn không. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về doanh thu cận biên, bao gồm những gì nó là, các khái niệm liên quan, và làm thế nào để tính toán nó. Một bài kiểm tra ngắn sau.

Doanh thu cận biên được xác định

Doanh thu biên là sự thay đổi trong tổng doanh thu thu được từ việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng - thêm một đơn vị của hàng hóa hoặc dịch vụ. Doanh thu biên là gì? được tính bằng cách tìm ra sự khác biệt giữa tổng doanh thu được sản xuất, trước khi đơn vị sản lượng bổ sung và sau khi bạn tăng sản lượng của một đơn vị.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Giá, thị trường và doanh thu biên

Nếu giá của hàng hóa hoặc dịch vụ vẫn giữ nguyên, thì doanh thu cận biên sẽ đơn giản bằng giá mà tại đó sản lượng được bán. Nếu bạn bán điện thoại thông minh với giá 200 đô la, một đơn vị sản xuất nữa sẽ tăng tổng doanh thu của bạn lên 200 đô la. Tất nhiên, thế giới không đơn giản như vậy. Luật cung và cầu sẽ được đưa vào bức tranh:
 
Nếu nguồn cung thấp, nhưng nhu cầu cao hơn, giá tăng
 
Nếu nguồn cung cao, nhưng nhu cầu thấp, giá giảm
 
Giá sẽ đạt đến trạng thái cân bằng khi nhu cầu bằng cung
 
Vậy tại sao điều này lại quan trọng đối với doanh thu cận biên? Nếu bạn tạo ra nhiều sản lượng hơn, bạn có thể phải giảm giá của mình để bán sản lượng bổ sung, điều này sẽ tạo thêm doanh thu bổ sung.
 
Có một mảnh nữa cho câu đố. Không nên tăng sản xuất khi chi phí cận biên vượt quá Doanh thu biên là gì?. Chi phí không phải lúc nào cũng không đổi; trên thực tế, thường thì không. Ví dụ, kim loại quý giá mà bạn và những người khác sử dụng trong sản xuất, thì càng ít nguồn cung cấp. Nếu nguồn cung giảm đủ, chi phí của kim loại bạn cần để sản xuất hàng hóa sẽ tăng lên và chi phí cận biên của bạn sẽ tăng lên.
 
Bạn thực sự có thể đạt đến một điểm mà nó chi phí nhiều hơn để làm cho nó hơn bạn có thể nhận được bằng cách bán nó. Tuy nhiên, miễn là chi phí cận biên của bạn không vượt quá Doanh thu biên là gì?, bạn nên tiếp tục sản xuất. Trong thực tế, lợi nhuận được tối đa hóa khi chi phí cận biên bằng Doanh thu biên bởi vì bạn đã khai thác hết tiềm năng lợi nhuận tại thời điểm này.
 
Công thức
 
Công thức cho doanh thu cận biên không phức tạp như vậy:
 
Doanh thu biên hoặc MR = Thay đổi trong tổng doanh thu / Thay đổi về số lượng
 
Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng bạn tạo ra sản phẩm điện tử của người tiêu dùng mà bạn hiện đang bán trên thị trường với giá 99 đô la. Bạn tạo ra 990.000 đô la doanh thu để sản xuất 10.000 đơn vị và 1.037.000 đô la để sản xuất thêm 500 đơn vị. Doanh thu biên cho 500 đơn vị bổ sung là bao nhiêu? Nếu chi phí sản xuất của bạn là $ 90 cho mỗi đơn vị sau khi tăng sản lượng thêm 500, bạn có nên tiếp tục sản xuất không? Tại sao?
 
MR = Thay đổi trong tổng doanh thu / Thay đổi về số lượng
 
MR = ($ 1,037,000 - 990,000) / (10,500-10,000)
 
MR = 47.000 / 500
 
MR = 94
 
90 (chi phí cận biên) <94 (doanh thu cận biên)
 
Bạn nên tạo thêm 500 đơn vị. Trong thực tế, miễn là chi phí sản xuất trên một đơn vị tiếp tục dưới $ 90, bạn nên tiếp tục với việc sản xuất các đơn vị bổ sung.
 
Doanh thu biên là sự thay đổi trong tổng doanh thu từ việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Nó được tính bằng cách chia sự thay đổi trong tổng doanh thu bằng sự thay đổi về tổng số lượng. Vì vậy, miễn là doanh thu cận biên tạo ra từ việc sản xuất các đơn vị bổ sung vượt quá chi phí sản xuất các đơn vị bổ sung, thì việc sản xuất các đơn vị bổ sung sẽ tiếp tục.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn