đối tượng không chịu thuế gtgt 

trung tâm đào tạo kế toán hà nội0982.686.028