GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2017 - 2018 là những cá nhân nào phải làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

A/ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo hướng dẫn tại khoản 3, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn:
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:
Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.
Lưu ý: Tại khoản 4 và 5 điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn: Cá nhân kinh doanh không thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015.
 
Xem thêm:
 
 
 
 
B/ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập
Tại khoản 1, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.”
Lưu ý: Tại khoản 4 điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn: Tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập đối với các khoản thu nhập dưới đây thì không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.
Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số.

 

quyết toán thuế tncn năm 2017 ; hồ sơ quyết toán thuế tncn ; quyết toán thuế tncn online ; hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2017 ;

Bình luận

Trần Minh Nhữ
2018-08-15 14:58:56

Bên mình nhận thông báo chuẩn bị quyết toán thuế (chưa có quyết định). Bên thuế có gửi mail yêu cầu bên m gửi bản mềm trc để bên thuế xem rồi mới có quyết định và bên thuế xuống dn. Theo m biết là khi có quyết định thì thuế mới gửi yêu cầu và thông báo ngày xuống quyết toán. K biết có phải bây giờ thay đổi quy trình rồi k cả nhà.

Anh Nguyễn
2018-08-15 15:00:08

Đợt rồi mình quyết toán cũng vậy. Thuế dò hỏi mình trc, kêu gửi file mềm đủ kiểu, xong ra giá. Rồi đưa tiền là ra thông báo, quyết định. Vì nếu ra thông báo, thì phải hoàn tất trong 5 ngày, họ làm k kịp, nên họ cứ liên hệ trc w mình là vậy đó

Minh Nhữ
2018-08-15 15:00:45

M gửi file mềm họ xem trc rồi cho 1 con số, khi 2 bên chốt rồi mới ra thông báo và xuống dn à bạn

Anh Nguyễn
2018-08-15 15:01:08

Ben minh ho ko them xuong luon.thoa thuan xong gia, roi ho lam theo quy trinh, nhu gui file mem, xong can chung tu gi ho keu minh mang len. Noi chung la phat nhe nhang. Vi minh thoa thuan gia nhu vay la phai bao gom phat luon roi.

Trần Nhung
2018-08-15 15:02:24

Hàng quý bên chị đóng thuế TNDN tạm tính ko ah. Bên e quý nào cũng đóng thuế TNDN, lúc quyết toán 5 năm 80tr, doanh thu cũng ít thui

Hồng Quân
2018-08-15 15:02:49

Điểm danh cái nhở. Mình có công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2017 chưa nổi 1 năm đã bị cơ quan thuế gọi mang hồ sơ sổ sách lên kiểm tra do doanh thu quá thấp.

Mai Mốt
2018-08-15 15:04:39

Đã a chị nào từng làm quyết toán cho cty làm npp cho 1 hãng nào đó chưa ạ? Bên e là cty cổ phần, ký hợp đồng phân phối sản phẩm với cty Kinh Đô miền bắc, và cty panasonic,+ 1 số hãng khác nữa. Thực tế cty cho nhân viên thị trường chạy chương trình khuyến mại theo chương trình của hãng đề ra hàng tháng, mỗi tháng 1 chương trình khác nhau, vậy e làm thuế xuất hoá đơn có phải đăng ký ctrinh km vs sở công thương ko ạ ?

Nguyễn Thảo
2018-08-15 15:05:16

Không cần bạn nhé, nếu chạy đúng chương trình của hăng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn