GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đối tượng trả tiền tự động là gì?

 
Cách tiếp cận cổ điển để quản lý tài khoản phải trả giấy luân chuyển là khớp ba tài liệu với nhau, như sau:
 
So sánh hóa đơn của nhà cung cấp với đơn đặt hàng ủy quyền của công ty để đảm bảo rằng các điều khoản về giá là chính xác
 
So sánh đơn đặt hàng với các tài liệu nhận để đảm bảo rằng số lượng nhận được khớp với số tiền được ủy quyền
 
Quá trình so sánh này là chậm, vì vậy nhiều công ty cố gắng tránh nó bằng cách chuyển các khoản thanh toán bằng đô la Mỹ sang thẻ mua sắm hoặc từ bỏ yêu cầu kết hợp nếu số lượng hóa đơn của nhà cung cấp là nhỏ. Tuy nhiên, một lựa chọn khác là phải trả dựa trên số lượng nhận được, và không phải bận tâm với bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp.
 
Tự động Trả khoản Phải Trả
 
Nếu, mặc dù đã thực hiện các bước thay thế này, một công ty vẫn có số lượng hợp lý mua hàng yêu cầu kết hợp ba chiều, nó có thể xem xét việc làm như vậy thông qua quy trình tự động. Làm như vậy đòi hỏi phải có các thành phần hệ thống sau đây:
 
Một hệ thống quản lý tài liệu mà trong đó tất cả các hóa đơn nhà cung cấp được quét khi chúng được nhận.
 
Một hệ thống kết hợp tự động, như được tìm thấy trong một số hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP).
 
Hệ thống thu thập dữ liệu thu thập thông tin từ tài liệu được quét và lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu để sử dụng bởi hệ thống kết hợp tự động. Việc thu thập dữ liệu đòi hỏi một số quy tắc phải được tải trước, chi tiết các vấn đề như nơi thông tin được đặt trên hóa đơn của nhà cung cấp, cho mỗi mẫu hóa đơn nhà cung cấp.
 
Lý tưởng cho việc kết hợp các hệ thống này nên quét tất cả các hóa đơn đến, lấy thông tin từ chúng, nạp nó vào hệ thống ERP để kết hợp các mục đích, và lên kế hoạch hoá đơn thanh toán.
 
Một số lượng lớn các tùy biến được yêu cầu trước khi các hệ thống này có thể được dựa vào để liên tục thực hiện ba chiều phù hợp với sự can thiệp của nhà điều hành tối thiểu. Thông thường, hệ thống bắt đầu với tỷ lệ thành công thấp, dần dần tăng khi các quy tắc thu thập dữ liệu được cải tiến để phù hợp với yêu cầu của mỗi hóa đơn của nhà cung cấp.
 
Do chi phí của các hệ thống và thời gian cần thiết để tùy chỉnh chúng, giải pháp này chỉ có hiệu quả về chi phí trong môi trường phải xử lý số lượng lớn hoá đơn của nhà cung cấp.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn