trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đường mòn kiểm toán là gì?

Một đường mòn kiểm toán là lưu lượng tài liệu của một giao dịch. Nó được sử dụng để điều tra làm thế nào một tài liệu nguồn đã được dịch sang một mục nhập tài khoản, và từ đó đã được chèn vào các báo cáo tài chính của một thực thể. Đường mòn theo dõi kiểm toán có thể được sử dụng ngược lại, để theo dõi ngược từ một mục hàng báo cáo tài chính sang tài liệu nguồn gốc. Một hệ thống kế toán hợp lý nên có một đường kiểm toán rõ ràng cho tất cả các giao dịch. Một cuộc kiểm toán được sử dụng bởi cả kiểm toán viên bên ngoài và bên ngoài để theo dõi các giao dịch thông qua một hệ thống kế toán, cũng như bởi nhân viên kế toán để theo dõi các sai sót và nguyên nhân của sự chênh lệch trong báo cáo tài chính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

kỹ năng kiểm tra giấy tờ làm việc

 
Kiểm toán các giấy tờ làm việc được sử dụng để ghi lại các thông tin thu thập được trong quá trình kiểm toán . Các giấy tờ làm việc này cung cấp bằng chứng cho thấy có đủ thông tin của kiểm toán viên để hỗ trợ ý kiến của họ về các báo cáo tài chính cơ bản . Họ nên chứa đầy đủ thông tin cho kiểm toán viên không làm việc để kiểm tra lý do đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính của khách hàng. Các mẫu tài liệu có thể chứa trong các giấy tờ làm việc bao gồm:
 
Bảng kiểm mục tiêu chuẩn điều tra đã được hoàn thành, và bởi ai
 
Bản sao của thư từ
 
Tài liệu của các khẳng định điều tra và hỗ trợ bằng chứng được tìm thấy
 
Chiết xuất từ ​​biên bản doanh nghiệp của khách hàng
 
Sơ đồ luồng của các quy trình giao dịch quan trọng của khách hàng
 
Thảo luận về các vấn đề được tìm thấy
 
Sơ đồ tổ chức
 
Bảng câu hỏi mà khách hàng cung cấp câu trả lời
 
Ngoài ra, có thể có sự tham khảo chéo giữa các tài liệu trong các bài viết làm việc.
 
Kiểm toán các giấy tờ làm việc do nhân viên kiểm toán và người cao niên kiểm toán chuẩn bị và được kiểm tra bởi các nhà quản lý cấp cao và các đối tác. Nếu người đánh giá nhận thấy rằng bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết, thì những vấn đề này sẽ được ủy quyền cho nhóm kiểm toán tại chỗ để hành động. Người phản biện ký tên và ghi ngày mỗi trang được kiểm tra. Một khi kiểm toán đã được ký kết, các giấy tờ làm việc kiểm toán được coi là bằng chứng pháp lý, và do đó được lập chỉ mục và nộp hồ sơ hợp lệ. Ít nhất, các giấy tờ làm việc có thể sẽ được kiểm toán viên cấp cao hoặc người quản lý được kiểm toán vào năm tới, những người sẽ muốn hiểu những vấn đề phát hiện trong năm trước và cũng để xác định xem có cách nào để ngân sách cho nhân viên kiểm toán hay không hiệu quả hơn.
 
Một số nhà cung cấp phần mềm bán các phần mềm miễn phí tạo ra các phiên bản điện tử của các bài báo làm việc để kiểm toán viên không bị gánh nặng bởi khối lượng giấy tờ thường thấy trong một cuộc kiểm toán truyền thống.
 
kỹ năng kiểm tra giấy tờ làm việc ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn