GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu bảng kê miễn thuế thu nhập cá nhân 2017 - 2018

 
Thuế thu nhập cá nhân là thuế bạn phải trả trên thu nhập của bạn. Khi bạn được miễn thuế thì KẾ TOÁN phải sử dụng mẫu bảng kê nào để điền thông tin cá nhân, nhân viên được miễn thuế để gửi cho cơ quan thuế.
 
Bạn nộp thuế vào những điều như:
 
- Tiền bạn kiếm được từ việc làm
 
- Lợi nhuận bạn thực nếu bạn đang tự làm chủ - bao gồm từ các dịch vụ bạn bán thông qua trang web hoặc ứng dụng một số lợi ích nhà nước
 
- Hầu hết lương hưu, bao gồm cả lương hưu nhà nước, công ty và lương hưu cá nhân và niên kim hưu
 
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu hưu
 
- Thu nhập cho thuê (trừ khi bạn là một chủ nhà sống trong nhà và nhận được)
 
- Lợi ích mà bạn nhận được từ công việc của bạn
 
- Cổ tức từ công ty cổ phần
.....................
 
Sau đây là Mẫu số: 27/MT-TNCN  "(Ban hành kèm theo Thông tư  số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8//2012 của Bộ Tài chính)"
 
mien-thue-tncn
 
 

 

Mẫu bảng lương tính thuế tncn ; Hàm tính thuế trong excel 2018 ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn