GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

File excel Phụ lục 02 miễn thuế GTGT 2018 - 2019

Một số hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế GTGT. Nếu tất cả các hàng hoá và dịch vụ mà bạn bán được miễn, doanh nghiệp của bạn được miễn và bạn sẽ không thể đăng ký thuế GTGT. Điều này có nghĩa là bạn không thể lấy lại bất kỳ thuế GTGT mua hàng kinh doanh hoặc chi phí của bạn.
 
Nếu bạn chưa có thuế GTGT đã đăng ký và phải chịu thuế GTGT trên bất kỳ mặt hàng sẽ được sử dụng để làm cho nguồn cung cấp miễn, bạn được phân loại như là một phần được miễn thuế
 
 
Mẫu số: : 02/MT-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính)
 
Sau đây là nội dung của mẫu 02 phụ lục miễn thuế giá trị gia tăng:
 
[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm..........
[02] Tên người nộp thuế:
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:
[06] Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân phát sinh trong kỳ:
[07] Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn:
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
 
phu-luc-02-mien-thue-gtgt
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn