GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

File excel phụ lục 25 miễn giảm thuế TNCN 2018 - 2019

Nói chung, người nộp thuế có thể yêu cầu một miễn thuế cá nhân cho mình và người phụ thuộc vòng loại của họ. Một miễn thuế cá nhân cũng có thể được tuyên bố cho người phối ngẫu nếu vài file riêng biệt, người phối ngẫu không có thu nhập , và người phối ngẫu không phải là người phụ thuộc của người khác. Đối với người nộp thuế khai thuế chung với người phối ngẫu của họ, các quy định luật thuế TNCN cho phép hai miễn trừ cá nhân. Sau đây là mẫu phụ lục file excel 25 mới nhất từ tổng cục thuế.
 
 
PHỤ LỤC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13 Mẫu số: 25/MGT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)
 
[01] Tên người nộp thuế
[02] Mã số thuế
[03] Tên đại lý thuế (nếu có)
[04] Mã số thuế
I. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền lương; thu nhập từ kinh doanh
(Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)
[05] Số thuế phải nộp trước khi miễn giảm
[06] Số thuế được miễn cả năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; từ kinh doanh của cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 Biểu thuế luỹ tiến từng phần
 
...............................
 
phu-luc-25-mien-thue-tncn
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn