GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phụ lục 26 Miễn thuế thu nhập cá nhân 2016

Khi tính toán số người nộp thuế của về thuế thu nhập cá nhân các miễn thuế cá nhân là một khấu trừ thuế bao gồm các khoản cho cá nhân gia đình người nộp thuế của , theo quy định tại Luật Doanh thu nội bộ Các miễn thuế cá nhân được giảm trừ vào thu nhập của người nộp thuế để đi đến thu nhập chịu thuế - số tiền mà chống lại các mức thuế được áp dụng để tính tổng số thuế phải nộp cho mỗi.
 
File excel Mẫu số: 26/MT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính)
 
[01] Kỳ tính thuế: Năm
 
[02] Tên người nộp thuế:
 
[03] Mã số thuế:
 
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
 
[05] Mã số thuế:
 
[06] Số thuế phải nộp trước khi miễn
 
[07] Số thuế được miễn đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; từ kinh doanh của cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 Biểu thuế luỹ tiến từng phần
 
[08] Số thuế còn phải nộp sau khi miễn
 
mien-thue-tncn-2016
 
Bạn dowmload về tại đây:  Phụ lục 26 - File excel Thuế TNCN
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn