GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ghi danh học sinh lớp bằng excel

 
Công thức chung 
 
= IF ( COUNTIF ( phạm vi , lớp ), "x" , "" )
 
Giải trình 
 
Để theo dõi việc ghi danh học sinh khi các lớp có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào, bạn có thể tạo một bảng với các cột bổ sung, một cho mỗi lớp, để đánh dấu và đếm số lần ghi danh. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G6 là:
 
= IF ( COUNTIF ( $ C6: $ F6 , G $ 5 ), "x" , "" )
 
ghi-danh-hoc-sinh-lop-bang-excel
 
Khi bạn đã đánh dấu các lớp học, bạn có thể bật tính năng tự động lọc và sau đó lọc từng lớp học nếu cần để liệt kê các học sinh đã đăng ký.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Lưu ý mục đích của ví dụ này là làm thế nào một cách để "bình thường hoá" dữ liệu khi thứ tự của các giá trị là ngẫu nhiên. Có nhiều cách để tiếp cận vấn đề này.
 
Công thức trong G6 dựa vào hàm COUNTIF để đếm sự hiện diện của một lớp cụ thể (ví dụ: "toán", nghệ thuật ", vv) trong các cột từ C đến F:
 
= IF ( COUNTIF ( $ C6: $ F6 , G $ 5 ), "x" , "" )
 
Tên lớp được kéo từ hàng 5, và tài liệu tham khảo được trộn lẫn để cho phép công thức được sao chép qua và xuống bảng.
 
Khi COUNTIF tìm thấy một lớp trong dải, nó sẽ trả về một số dương. Chức năng TheIF sẽ đánh giá bất kỳ kết quả tích cực nào là TRUE và trả về "x". Nếu một lớp không được tìm thấy, COUNTIF sẽ trả lại bằng không và IF sẽ trả về một chuỗi rỗng ("").
 
Công thức đếm số lần nhập học
 
Công thức được sử dụng trong hàng 4 để đếm học sinh trong mỗi lớp như sau:
 
= COUNTIF ( Bảng 1 [ Toán ], "x" )
 
Tài liệu tham khảo có cấu trúc được thêm tự động trong trường hợp này vì tất cả dữ liệu nằm trong một bảng. Công thức tương đương mà không tham khảo có cấu trúc là:
 
= COUNTIF ( G6: G15 , "x" )

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn