GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Giá trị phân bổ là gì?

 
Khái niệm chi phí khấu hao có thể được áp dụng cho một số kịch bản trong các lĩnh vực kế toán và tài chính như sau:
 
Tài sản cố định . Giá trị được phân bổ là phần tích lũy của chi phí đã ghi nhận của một tài sản cố định đã được hạch toán vào chi phí thông qua khấu hao hoặc khấu trừ . Khấu hao được sử dụng để giảm đáng kể chi phí của một tài sản cố định hữu hình , và khấu hao được sử dụng để giảm đáng kể chi phí của một tài sản cố định vô hình . Thời hạn chi phí khấu hao cũng có thể được áp dụng cho số lượng tích lũy bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị tính vào chi phí.
 
Ví dụ, ABC International đã mất giá một máy trong khu vực sản xuất trong năm năm qua. 48.000 đô la Mỹ đã được tính vào chi phí khấu hao cho đến nay là chi phí phân bổ.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Một ví dụ khác, ABC đã khấu hao chi phí mua lại bằng sáng chế trong nhiều năm. 75.000 đô la Mỹ đã được tính vào chi phí cho đến nay trong suốt thời gian của tài sản vô hình là chi phí phân bổ.
 
Một ví dụ khác, ABC đã làm giảm chi phí khai thác mỏ than trong 10 năm qua. 1,2 triệu đô la đã bị tính cho sự cạn kiệt cho đến nay là chi phí phân bổ.
 
Chứng khoán . Đây là chi phí của một điều chỉnh bảo mật, cộng hoặc trừ cho bất kỳ khoản mua hàng giảm giá hoặc phí bảo hiểm liên quan đến việc mua bảo mật. Sự chiết khấu mua hàng phát sinh khi một nhà đầu tư trả ít hơn mệnh giá của một loại chứng khoán để tăng lãi suất thực tế , trong khi phí mua hàng được trả khi lãi suất trả bằng tiền an toàn cao hơn lãi suất thị trường.
Chi phí được phân bổ không nhất thiết phải có quan hệ giữa chi phí điều chỉnh của một tài sản với giá trị thị trường của nó . Giá trị thị trường có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với giá gốc của một tài sản trừ giá trị khấu hao.
 
Tốc độ khấu hao, khấu hao, hoặc khấu hao nhanh hơn sẽ dẫn đến chi phí khấu hao cao hơn, có nghĩa là ít có khả năng tài sản cố định bị giảm (vì giá trị sổ sách của nó có thể thấp hơn giá thị trường) 
 

Giá trị khấu hao là gì?

 
Giá trị khấu hao là số tiền ghi nhận của một khoản bảo đảm, được điều chỉnh cho bất kỳ khấu hao phí bảo hiểm hoặc giảm giá nào. Phí bảo hiểm hoặc chiết khấu là số tiền thừa hoặc giảm tương ứng mà nhà đầu tư trả cho người phát hành thẻ bảo đảm, điều chỉnh mức lãi suất thực tế của khoản bảo đảm mà nhà đầu tư sẽ kiếm được.
 
Cuối cùng, một khi tất cả các khoản khấu hao đã được ghi nhận, giá trị khấu hao của một chứng khoán sẽ bằng giá trị mệnh giá của nó. Giá trị phân bổ này được trình bày trên bảng cân đối kế toán.
 
Chẳng hạn, trái phiếu có mệnh giá là 1.000 đô la, nhưng các nhà đầu tư mua nó từ công ty phát hành với giá 950 đô la để có được mức lãi suất cao hơn. Người phát hành ban đầu ghi nhận trái phiếu đã bán với giá bán 950 USD và sau đó dần phân bổ sự khác biệt 50 đô la giữa giá trị mệnh giá và giá bán cho đến khi số tiền ghi nợ của trái phiếu bằng với số tiền 1.000 đô la. Do đó, trong thời gian khấu hao, giá trị khấu hao của trái phiếu sẽ tăng dần cho đến khi nó đạt đến 1.000 đô la.

 

Giá trị khấu hao là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn