GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây dựng xây lắp

Hiện nay trong xây dựng xây lắp có 02 loại gây ra thiệt hại chủ yếu cho doanh nghiệp đó là: Thiệt hại ngừng sản xuất, Thiệt hại phá đi làm lại gây tổn thất rất lớn. Vậy Bạn sẽ hạch toán các khoản này như thế nào ?
 
Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn cách, các phương pháp hạch toán các khoản thiệt hại trong xây dựng xây lắp năm 2017 theo thông tư 200 và 133/BTC
 

Phương pháp hạch toán Thiệt hại ngừng sản xuất

+ Trường hợp có trích trước chi phí:
 
 Khi chi phí thực tế phát sinh:
 
Nợ TK335
 
Nợ TK133
 
       Có các TK liên quan
 
  Khi trích trước chi phí ngừng sản xuất:
 
Nợ TK 622, 623, 627, 642…
 
       Có TK 335
 
    Điều chỉnh chênh lệch:
 
– Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh nhỏ hơn chi phí đã trích trước, tiến hành hoàn nhập chi phí:
 
Nợ TK 335
 
       Có TK 622, 623, 627, 642…(hoàn nhập theo số chênh lệch)
 
– Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh lớn hơn chi phí đã trích trước, tiến hành trích bổ sung chi phí:
 
Nợ TK 622, 623, 627, 642…(trích bổ sung theo số chênh lệch)
 
       Có TK 335
 
 
+ Trường hợp không trích trước chi phí:
 
    Khi phát sinh các khoản thiệt hại do ngừng sản xuất, kế toán ghi:
 
Nợ TK622, 623, 627,
 
Nợ TK133 (1331)
 
       Có các TK liên quan
 

Phương pháp hạch toán Thiệt hại phá đi làm lại

 
Tại thời điểm xác định giá thành công trình hoàn thành bàn giao, căn cứ vào giá trị của khoản thiệt hại do phá đi làm lại được xác định theo chi phí định mức, kế toán xử lý như sau:
 
+ Nếu trường hợp thiệt hại chưa xác định rõ nguyên nhân, đang chờ xử lý, kế toán ghi:
 
Nợ TK 138 (1381)- Tài sản thiếu chờ xử lý
 
       Có TK 154
 
 
+ Giá trị phế liệu thu hồi, ghi giảm thiệt hại:
 
Nợ TK 111, 152
 
       Có TK 154
 
    Đối với trường hợp thiệt hại do bên giao thầu (bên A) gây ra thì bên thi công không chịu trách nhiệm về phần thiệt hại và coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình, xác định giá vốn của công trình hoàn thành bàn giao tiêu thụ:
 
   Đối với giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra được ghi nhận vào chi phí bất thường:
 
Nợ TK 811
 
       Có TK 154
 
Nợ TK 632
 
       Có TK154
 
 
    Đối với khoản thiệt hại được xác định do bên thi công gây ra được xử lý theo các bước như sau:
 
 
+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường:
 
Nợ TK 811
 
        Có TK 154
 
+ Xác định phần thiệt hại do cá nhân phải bồi thường:
 
Nợ TK 1388, 334
 
        Có TK 154
 
+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường:
 
Nợ TK 811
 
        Có TK 154
 
 
 
KẾ TOÁN HÀ NỘI đi đầu cả nước về đào tạo kế toán xây dựng bạn có mong muốn nâng cao nghiệp vụ hay kỹ năng kế toán xây dựng vui lòng liên hệ :
 
Hotline: 0982 686 028 - Mr Hải - Lớp 1 kèm 1 học phí 5tr/người. Học đến khi nào thành thạo mới thôi.
 

hạch toán thiệt hại trong xây lắp

kế toán thiệt hại phá đi làm lại

kế toán thiệt hại trong sản xuất

bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

 

kế toán xây dựng phát sinh ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn