trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:12290
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hạch toán chi phí ăn uống thuê hội trường sự kiện

Cho mình hỏi các chi phí đầu vào như thuê hội trường, dịch vụ ăn uống để làm để làm gói dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị thì đưa vào tài khoản chi phí nào cho chính xác?
 
Trong nội dung của chuẩn mực kế toán số 01 có quy định7 nguyên tắc căn bản trong kế toán.....
 
06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.
 
Như vậy bạn cần xác định những chi phí đó của bạn phục vụ cho lĩnh vực hoạt động SXKD tạo ra doanh thu gì để bạn chọn TK phù hợp. 
 
Chú ý: Nếu DN bạn có nhiều lĩnh vực KD thì bạn cần chi tiết Doanh thu cho từng loại hình
 
Trường hợp của bạn nếu chỉ kinh doanh dịch vụ tổ chức hội nghị và chi phí đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ đó thì bạn hạch toán chi phí vào TK154
 
 

chi phí sửa chữa xe ô tô

chi phí sửa chữa xe đưa vào tài khoản nào

hạch toán chi phí bảo dưỡng xe ô tô

hạch toán chi phí xăng dầu

chi phí xăng dầu hạch toán vào tài khoản nào

hạch toán hóa đơn xăng dầu

hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định

chi phí tiếp khách hạch toán vào tài khoản nào

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn