Hạch toán nộp thuế môn bài - Định khoản 

trung tâm đào tạo kế toán hà nội0982.686.028