GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của AVERAGE  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về trung bình (số học trung bình) của các đối số. Ví dụ, nếu dãy A1: A20 chứa số, công thức = AVERAGE ( A1: A20) trả về trung bình của những con số.
 
cú pháp
 
AVERAGE (number1, [number2], ...)
 
Cú pháp hàm AVERAGE có các đối số sau đây:
 
Number1     buộc. Con số đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi mà bạn muốn với mức trung bình.
 
Number2, ...     Tùy chọn. Số bổ sung, các tham chiếu ô hoặc dãy mà bạn muốn với mức trung bình, tối đa lên tới 255.
 
Các chú thích
 
Đối số có thể là số hoặc tên gọi, phạm vi, hoặc tham chiếu ô chứa số.
 
giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số được tính.
 
Nếu một đối số phạm vi hoặc tham chiếu ô chứa văn bản, giá trị logic, hoặc các tế bào trống rỗng, những giá trị đó sẽ được bỏ qua; Tuy nhiên, các tế bào với số không giá trị được bao gồm.
 
Lập luận đó là những giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể được dịch sang số gây ra lỗi.
 
Nếu bạn muốn bao gồm giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số trong một tham chiếu như là một phần của phép tính, sử dụng AVERAGEA chức năng.
 
Nếu bạn muốn tính trung bình chỉ có giá trị đáp ứng tiêu chí nhất định, sử dụng AVERAGEIF chức năng hoặc các AVERAGEIFS chức năng.
 
LƯU Ý:  Các AVERAGE biện pháp chức năng xu hướng trung tâm, đó là vị trí của trung tâm của một nhóm các con số trong một phân bố thống kê. Ba biện pháp phổ biến nhất của xu hướng trung tâm là:
 
Trung bình , đó là trung bình số học, và được tính bằng cách thêm vào một nhóm các con số và sau đó chia cho số lượng của những con số. Ví dụ, với mức trung bình của 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 30 chia cho 6, nghĩa là số 5.
 
Trung bình , đó là số giữa một nhóm các con số; đó là, một nửa số có giá trị lớn hơn so với trung bình, và một nửa số có giá trị ít hơn so với trung bình. Ví dụ, trung bình là 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 4.
 
Chế độ , mà là số thường xuyên xảy ra nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, phương thức 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 3.
 
Đối với một phân bố đối xứng của một nhóm các con số, ba biện pháp của xu hướng trung tâm tất cả đều giống nhau. Đối với một phân bố lệch của một nhóm các con số, họ có thể khác nhau.
 
MẸO:  Khi bạn các tế bào trung bình, ghi nhớ sự khác biệt giữa các tế bào trống rỗng, và những người có chứa các giá trị bằng không, đặc biệt là nếu bạn đã xóa các Hiện một số không trong tế bào đó có một giá trị số không kiểm tra hộp trong Excel Options hộp thoại trong máy tính để bàn Excel ứng dụng. Khi tùy chọn này được chọn, các tế bào trống không được tính, nhưng không có giá trị.
 
Để xác định vị trí Hiện một số không trong tế bào đó có một giá trị số không hộp kiểm tra:
 
Trên file tab, bấm vào Tùy chọn , và sau đó, trong các tiết mục, nhìn theo tùy chọn hiển thị cho bảng tính này .
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= AVERAGE (A2: A6) Trung bình của các con số ở ô A2 qua A6. 11
= AVERAGE (A2: A6, 5) Trung bình của các con số ở ô A2 qua A6 và số 5. 10
= AVERAGE (A2: C2) Trung bình của các con số ở ô A2 qua C2. 19

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn