GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hàm chức năng Base trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Excel trực tuyến , gửi ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của CƠ SỞ  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Chuyển đổi một số thành một đại diện văn bản với cơ số nhất định (cơ sở).
 
cú pháp
 
BASE (Number, Radix [MIN_LENGTH])
 
Các chức năng cú pháp Base có lập luận sau đây.
 
Số     buộc. Số mà bạn muốn chuyển đổi. Phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2 ^ 53.
 
Radix     buộc. Các cơ sở cơ số mà bạn muốn chuyển đổi số vào. Phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 36.
 
MIN_LENGTH     Tùy chọn. Chiều dài tối thiểu của chuỗi trả lại. Phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
 
Các chú thích
 
Nếu Number, Radix, hoặc MIN_LENGTH đang ở bên ngoài tối thiểu hoặc hạn chế tối đa, BASE trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu Số là một giá trị không phải số, BASE trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Bất kỳ số không nguyên vào như một đối số là cắt ngắn để một số nguyên.
 
Nếu đối số MIN_LENGTH được bao gồm, số không hàng đầu được thêm vào kết quả, nếu kết quả sẽ khác có thể ngắn hơn độ dài tối thiểu quy định. Ví dụ, BASE (16,2) trả về 10000, nhưng BASE (16,2,8) trả 00.010.000.
 
Giá trị tối đa của các đối số MIN_LENGTH là 255.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= BASE (7,2) Chuyển đổi số thập phân 7 đến cơ sở 2 (nhị phân). Kết quả là 111. 111
= BASE (100,16) Chuyển đổi số thập phân 100 căn 16 (hệ thập lục phân). Kết quả là 64. 64
= BASE (15,2,10)
Chuyển đổi số thập phân 15 căn 2 (nhị phân), với chiều dài tối thiểu là 10 Kết quả là 0000001111, mà là 1111 với 6 số không dẫn đến làm cho chuỗi dài 10 ký tự.
0000001111

>> Mời bạn tham khảo: Hàm BAHTTEXT function trong excel

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn