GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BESSELJ  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về hàm Bessel.
 
cú pháp
 
BESSELJ (X, N)
 
Cú pháp BESSELJ hàm có đối số sau:
 
X     buộc. Các giá trị mà tại đó để đánh giá hàm.
 
N     buộc. Thứ tự của các hàm Bessel. Nếu n không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
 
Các chú thích
 
Nếu x phải là số, BESSELJ trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu n phải là số, BESSELJ trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu n <0, BESSELJ trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Các n-thứ tự Bessel chức năng của biến x là:
 
besselj
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= BESSELJ (1.9, 2) Bessel chức năng là 1.9 với một thứ tự của 2. 0,329925829

>> Mời bạn tham khảo thêm: Hàm chức năng besseli function

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn