GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BESSELK  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về biến đổi hàm Bessel, đó là tương đương với các chức năng Bessel đánh giá cho các đối số hoàn toàn tưởng tượng.
 
cú pháp
 
BESSELK (X, N)
 
Cú pháp BESSELK hàm có đối số sau:
 
X     buộc. Các giá trị mà tại đó để đánh giá hàm.
 
N     buộc. Thứ tự của các chức năng. Nếu n không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
 
Các chú thích
 
Nếu x phải là số, BESSELK trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu n phải là số, BESSELK trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu n <0, BESSELK trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Các n-thứ để sửa đổi Bessel chức năng của biến x là:
 
Equation
 
nơi Ga và Yn là các chức năng J và Y Bessel, tương ứng.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả
Kết Quả
= BESSELK (1,5, 1) hàm Bessel biến đổi ở 1.5 với một thứ tự 1. 0,277387804

>> Mời bạn tham khảo : Ham chuc nang besseli function

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn