GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
 

Hàm chức năng BITLSHIFT trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Excel trực tuyến , gửi ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BITLSHIFT  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về một số dịch chuyển trái bằng số quy định của bit.
 
cú pháp
 
BITLSHIFT (số lượng, shift_amount)
 
Các chức năng cú pháp BITLSHIFT có lập luận sau đây.
 
Số     buộc. Số phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
 
Shift_amount     buộc. Shift_amount phải là một số nguyên.
 
Các chú thích
 
Chuyển một số còn lại là tương đương với số không thêm (0) bên phải của biểu diễn nhị phân của số. Ví dụ, một sự thay đổi 2-bit sang trái trên giá trị thập phân 4 chuyển đổi giá trị nhị phân của nó (100) 10000, hoặc 16 trong hệ thập phân.
 
Nếu một trong hai đối số là ngoài những hạn chế của họ, BITLSHIFT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu Số lớn hơn (2 ^ 48) -1, BITLSHIFT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu giá trị tuyệt đối của Shift_amount lớn hơn 53, BITLSHIFT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu một trong hai đối số là một giá trị không phải số, BITLSHIFT trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Một số âm được sử dụng như là đối số Shift_amount chuyển số bit bên phải.
 
Một số âm được sử dụng như là đối số Shift_amount trả về kết quả tương tự như một đối số shift_amount tích cực cho các chức năng BITRSHIFT .
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả Làm Thế Nào Nó Hoạt Động
= BITLSHIFT (4,2) Chuyển các bit còn lại cho số của số không thêm (0) ở bên phải của số trong hệ nhị phân. Số quay trở lại được biểu diễn trong hệ thập phân. 16 4 được đại diện là 100 trong hệ nhị phân. Thêm hai 0 chữ số kết quả ngay trong 10000, đó là 16 trong số thập phân.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn