GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hàm chức năng BITOR trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Excel trực tuyến , gửi ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BITOR  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về một Bitwise 'OR' của hai số.
 
cú pháp
 
BITOR (number1, number2)
 
Các chức năng cú pháp BITOR có lập luận sau đây.
 
Number1     buộc. Phải ở dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
 
Number2     buộc. Phải ở dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
 
Các chú thích
 
Kết quả là một phép toán 'OR' của các tham số của nó.
 
Trong kết quả, mỗi vị trí bit là 1 nếu bất kỳ của các bit của tham số ở vị trí đó là 1.
 
Các giá trị trả về từ các vị trí bit tiến bộ từ phải sang trái như quyền hạn của 2. Các bit ngoài cùng bên phải trả về 1 (2 ^ 0), các bit để trở về trái 2 (2 ^ 1), và như vậy.
 
Nếu một trong hai đối số là ngoài những hạn chế của họ, BITOR trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu một trong hai đối số là lớn hơn (2 ^ 48) -1, BITOR trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu một trong hai đối số là một giá trị không phải số, BITOR trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả Làm Thế Nào Nó Hoạt Động
= BITOR (23,10)
So sánh các vị trí bit cho cơ quan đại diện nhị phân của hai số, và nếu một trong hai vị trí chứa 1, trả 2 nâng lên một sức mạnh, tùy thuộc vào vị trí bit. Sau đó, những con số được tổng kết.
 
31 Số 23 là 10111 trong hệ nhị phân, và 10 là 1010. Giá trị 1 được tìm thấy trong hai vị trí ở tất cả 5 vị trí của một trong hai con số. Bạn có thể bày tỏ 1010 là 01.010 để cả hai số có cùng số chữ số. Các con số 2 ^ 0, 2 ^ 1, 2 ^ 2, 2 ^ 3, và 2 ^ 4 được tổng kết, với tổng số 31.

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn