GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của COMPLEX  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Chuyển đổi hệ số thực và tưởng tượng vào một số phức dạng x + yi hay x + yj.
 
cú pháp
 
COMPLEX (real_num, i_num, [suffix])
 
Các chức năng cú pháp phức tạp có các đối số sau đây:
 
Real_num     buộc. Các hệ số thực của số phức.
 
I_num     buộc. Các hệ số ảo của số phức.
 
Hậu tố     tùy chọn. Các hậu tố cho các thành phần ảo của số phức. Nếu bỏ qua, hậu tố được giả định là "i".
 
LƯU Ý:  Tất cả các hàm số phức chấp nhận "i" và "j" cho hậu tố, nhưng không phải "tôi" hay "J". Sử dụng kết quả chữ hoa trong #VALUE! giá trị lỗi. Tất cả các chức năng mà chấp nhận hai hoặc nhiều số phức tạp đòi hỏi rằng tất cả các hậu tố phù hợp.
 
Các chú thích
 
Nếu real_num phải là số, COMPLEX trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu i_num phải là số, COMPLEX trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu hậu tố không phải là "i" hay "j", COMPLEX trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= COMPLEX (3,4) số phức tạp với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo 3 + 4i
= COMPLEX (3,4, "j") số phức tạp với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo, và j là hậu tố 3 + 4J
= COMPLEX (0,1) số phức với 0 và 1 là hệ số thực và ảo tôi
= COMPLEX (1,0) số phức với 1 và 0 là hệ số thực và ảo 1

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn