GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
 
Sử dụng CONCATENATE , một trong những chức năng văn bản , để nối hai hoặc nhiều hơn các chuỗi văn bản thành một chuỗi.
 
QUAN TRỌNG:  Trong Excel 2016, Excel Mobile, Excel và trực tuyến, chức năng này đã được thay thế bằng chức năng CONCAT . Mặc dù chức năng CONCATENATE là vẫn có sẵn cho tương thích, bạn nên xem xét sử dụng CONCAT từ bây giờ. Điều này là do CONCATENATE thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.
 
Cú pháp: CONCATENATE (text1, [Text2], ...)
 
Ví dụ:
 
= CONCATENATE ( "dân Stream cho", A2, "", A3, "là", A4, "/ dặm.")
 
= CONCATENATE (B2, "", C2)
 
Tên Đối Số         Sự Miêu Tả
 
text1     (bắt buộc)   Mục đầu tiên tham gia. Các mặt hàng có thể là một giá trị văn bản, số, hoặc tham chiếu ô.
 
Text2,    (tùy chọn)   mục văn bản bổ sung để tham gia. Bạn có thể có đến 255 mặt hàng, lên đến tổng cộng 8,192 ký tự.
 
Các ví dụ
 
Để sử dụng các ví dụ trong Excel, sao chép dữ liệu trong bảng dưới đây, và dán nó vào ô A1 của một bảng tính mới.
 
Công thức Sự miêu tả
= CONCATENATE ( "dân Stream cho", A2, "", A3, "là", A4, "/ dặm.") Tạo ra một câu bằng cách tham gia các dữ liệu trong cột A với các văn bản khác. Kết quả là dân số Stream cho loài suối cá hồi là 32 / dặm.
= CONCATENATE (B2, "", C2) Tham gia ba điều: các chuỗi trong ô B2, một nhân vật không gian, và các giá trị trong ô C2. Kết quả là Andreas Hauser.
= CONCATENATE (C2, ",", B2) Tham gia ba điều: các chuỗi trong tế bào C2, một chuỗi với một dấu phẩy và một nhân vật không gian, và các giá trị trong ô B2. Kết quả là Andreas, Hauser.
= CONCATENATE (B3, "&", C3) Tham gia ba điều: các chuỗi trong ô B3, một chuỗi gồm một không gian với dấu & và một không gian khác, và các giá trị trong ô C3. Kết quả là Thứ tư & Pine.
= B3 & "&" & C3 Tham gia của các mặt hàng tương tự như ví dụ trước, nhưng bằng cách sử dụng các ký hiệu ( & điều hành tính toán) thay vì chức năng CONCATENATE. Kết quả là Thứ tư & Pine.

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn