GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
 
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của COSH  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về cosin hyperbol của một số.
 
cú pháp
 
COSH (số)
 
Các chức năng cú pháp COSH có các đối số sau đây:
 
Số     buộc. Bất kỳ số thực mà bạn muốn tìm cosin hyperbol.
 
chú ý
 
Công thức cosin hyperbol là:
 
Equation
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= COSH (4) cosin hyperbol của 4 27.308233
= COSH (EXP (1)) cosin hyperbol của các cơ sở của logarit tự nhiên. 7.6101251

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn